Kontrolenhed til Sigmatax 2

Produktnr.: LXV215
DKK Pris: Kontakt os
Afsendes indenfor 1 uge

Automatisk prøveudtagnings- og homogeniserings-system til prøver fra vand med faststofpartikler <0,5 mm fra renseanlægs afløb. Mikroprocessor-styret drift og selvdiagnose. Udtagningssonde skal benyttes.
Forsyner Phosphax sigma og TOCTAX proces fotometrene med ultralyds homogeniserede prøver til bestemmelse af total fosfor og TOC.
Herved kan den repræsentative originalprøve, inklusiv faststof, måles pålideligt og nøjagtigt.

Anbefalede produkter