Claros - data management

Få kontrol over dine data, så du kan bruge din tid på at administrere dit anlæg og ikke på administration af kaos.

 

Aldrig har vi haft adgang til så mange data. Stigende mængder af procesdata skaber en udfordring i tolkning og udnyttelse af informationer, således at data kan anvendes til faktabaserede beslutninger omkring driften - dataformatering, visualisering og rapportering er væsentlige elementer for at opnå effektiv og sikker drift.

 Bruger du mere tid på indsamling af data, end på at analysere dem?

 Har du haft udfordringer med at få rådata indsamlet inden for rimelig tid?

 Ligger de data, du har brug for, spredt i en lang række Excel-ark, SCADA-historik og lab-databaser?

 Ønsker du nemt at kunne udarbejde ad hoc-grafer og grafiske oversigter til at visualisere og fortolke dine data?

 Er din rapporteringsproces strømlinet?

Find svar på disse udfordringer i følgende løsninger:


Click here for information on Claros Data Management

Claros Data Management

Vores gennemprøvede system kombinerer lab, proces/SCADA og operatør-feltdata i en central og sikker database. Det optimerer anlægsdriften og giver de nødvendige værktøjer til beregninger, elektronisk/papir-rapportering, analyse og overvågning. Det giver dig mulighed for at indsamle feltdata på enhver enhed og udføre branchespecifikke beregninger som f.eks. belastninger, SRT, CT, doseringer og kemikalieforbrug. FÅ MERE AT VIDE

Claros-Icon-Process-Management-10.2017.png

Claros Process Management

Process management skaber meningsfulde procesberegninger omkring f.eks. belastning, nitrifikations- og denitrifikationshastighed samt specifikt behov for energi og kemikaliedosering. Dette giver kontrol over processen og driften af anlægget. Med detaljerede data kan du nemt og effektivt identificere og evaluere procesrelevante hændelser så snart de opstår. FÅ MERE AT VIDE

Nysgerrig? Find ud af, hvad Claros kan gøre for dig.

HVORDAN KAN VI
HJÆLPE DIG?