Analytisk kvalitetssikring

Nøjagtige og pålidelige måleværder er helt afgørende for analyseresultatet. Der er imidlertid en række faktorer som kan påvirke måleværdiernes nøjagtighed og pålidelighed. Fejl der opdages for sent kan betyde fejlagtige analyseresultater. Analytisk kvalitetssikring, hvor både metodikken, materialerne og måleresultatet jævnligt kontrolleres, sikrer at dine analyseresultater er både nøjagtige, pålidelige og reproducerbare.Vandtætte resultater med ADDISTA kvalitetssikring
Der kan være fejl ved instrumentet, kontamineret reagens, ukorrekt prøveforberedelse eller noget helt fjerde. Der er mange potentielle fejlkilder i et laboratorium, og de er ofte svære at spotte. I værste fald kan en fejlkilde resultere i at mange analyser foretaget over adskillige måneder er ubrugelige.  Vær sikker på at dette ikke sker i dit laboratorium: Brug ADDISTA systemet til kvalitetssikring af dine analyseresultater:
  • Analyseproblemer identificeres med det samme
  • Reproducerbare og sammenlignelige resultater
  • Opfylder lovmæssige krav
  • Forstærker tilliden til måleværdierne
  • Flere parametre i en opløsning

 ADDISTA systemet består af:
  • Kombineret standard- og spikingopløsning, som anvendes til kontrol af materialer og instrumenthåndtering (standardopløsning) samt identifikation af fejlagtige analyseresultater pga. prøvens sammensætning (spikingopløsning)
  • Ringtestopløsning, hvor der tilbydes en gratis ekstern kontrol af analysesystemet

ADDISTA kan benyttes til alle vigtige LANGE kuvettetest.
Ringtest – ekstern, uafhængig kvalitetssikring

Med i ADDISTA systemet er to ringtestopløsninger. Du skal ganske simpelt måle koncentrationen af en af dig udvalgt parameter (instruktion medfølger) og sende resultatet til HACH LANGE til evaluering. Herefter vil du modtage information om analysens nøjagtighed og pålidelighed. Mange myndigheder accepterer dette dokument som en del af laboratoriets eksterne kvalitetssikringsproces.

Gennemføres analytisk kvalitetssikring regelmæssigt med ADDISTA systemet, kan du være sikker på at dine analyseresultater er korrekte – hver gang!
Poster
Få vores poster "Sammen sikrer vi analysekvaliteten" tilsendt - gratis. Send en e-mail til os med oplysning om navn og adresse, så sender vi posteren til dig.