Claros - løsninger til driftsbesparelser

Kemikalie- og energiomkostninger lægger pres på driftsbudgetterne.

 

Renseanlæg står dagligt over for udfordringer relateret til driftsomkostninger. Uventede hændelser kan påvirke driftsbudgettet markant ved f.eks. øget behov for dosering af fældningskemikalie. Derudover kan der forekomme øget energiomkostninger, såfremt processer med nitrifikation og denitrifikation ikke overvåges nøje. Når overvågnings- og styringsløsninger i realtid skal implementeres, kan det være en udfordring at fastlægge, hvor man skal begynde, og hvordan et projekt af den størrelse skal administreres. Det er derfor vigtigt, at de nødvendige værktøjer til at gennemføre en effektiv og proaktiv vedligeholdelse af instrumenter er på plads, samt at operatørernes arbejdsprocesser er fastlagte og velkendte, således at tidsspild og derved relaterede personaleudgifter begrænses.

Oplever du stigende omkostninger til kemikalier?

Har du udfordringer med at styre de energiforbrugende processer?

Ved du, hvor du bør starte med at implementere online overvågning for at reducere omkostningerne?

Find svar på disse samt flere andre udfordringer i de følgende løsninger:


Claros Instrument Management

Prognosys Predictive Diagnostics (forebyggende diagnosticering) og Mobile Sensor Management medvirker til at undgå uventet nedetid og endda unødvendig vedligeholdelse af dine instrumenter. Dette sikres ved, at du i god tid får information om, hvornår instrumenterne har brug for forebyggende vedligeholdelse. FÅ MERE AT VIDE

Claros Data Management

Claros Data Management sikre, at du har anlægsdata lige ved hånden og kan foretage en hurtig analyse/vurdering af driften. Ved at analysere på data kan du identificere muligheder for besparelser, samt sikre baseline til benchmarking af f.eks kemikalie- og energiomkostninger. Grafiske visninger visualisere anlæggets performance og øger bevidstheden om hvor der kan optimeres. FÅ MERE AT VIDE

Claros Process Management

Kemikaliedosering og beluftningsbehov i et anlæg er ofte baseret på historiske data i stedet for friske data fra den aktuelle situation. Claros Process Management kan sikre justering og dosering ud fra de faktiske behov og herudfra styre kemikalie- og energiforbruget i realtid, hvorved over- eller underdosering undgås, og omkostningerne kan reduceres. FÅ MERE AT VIDE

Nysgerrig? Find ud af, hvad Claros kan gøre for dig.

HVORDAN KAN VI
HJÆLPE DIG?