Claros-Icon-Data-Management-10.2017-_White-Outlines.png

Claros Data Management

Effektiv datahåndtering er nøglen til en vellykket processtyring. Claros Data Management giver dig mulighed for at konsolidere data og se dem når som helst på enhver enhed, og dermed øge samarbejdet i hele organisationen. Visualiser dine data ved hjælp af diagrammer og statistiske værktøjer for at identificere tendenser. Rapportering og databaseret beslutningstagning har aldrig været nemmere.

See Claros Solutions

Hvilke Data Management-løsninger er de rigtige for dig?Er dine data spredt i en lang række Excel-ark, SCADA-historik og lab-databaser?

Du kan samle nøgleinformationer/data fra en lang række laboratorie-, proces- og feltkilder, herunder SCADA/historiske systemer, LIMS og akkrediterede laboratorier. Indsaml data i felten på enhver enhed og hvor som helst. Udfør branchespecifikke beregninger ved hjælp af kombinerede datasæt.


Relevante løsninger:

Claros Data Management

Claros Data Management software samler dine data på tværs af vand-/spildevandssystemer på et centralt, sikkert sted, så du har et komplet billede af hele din drift på ét sted. Systemet indeholder branchespecifikke beregninger, som dokumenterer overholdelse af f.eks. udledningskrav inkl. ugentligt gennemsnit samt en vurdering af datakvaliteten.


Claros Collect

Claros Collect giver dig mulighed for manuelt at indtaste data på enhver web-tilsluttet enhed. Systemet validerer dine data direkte ved indtastning og udløser advarsler, såfremt værdierne er uden for det forventede område. Dette fjerner behovet for papirskemaer og øger datakvaliteten. Så snart data er indtastet i systemet, er de tilgængelige for alle - hermed minimeres ventetiden på data og tastefejl ved dataoverførsel reduceres. Den øjeblikkelige tilgængelighed af data, gør det muligt for teams i felten og på kontoret at registrere potentielle ændringer i driften med det samme og dermed hurtigere træffe de nødvendige beslutninger.Kan du nemt visualisere og sammenligne store mængder data, når du skal træffe beslutninger?

Det har aldrig været nemmere at visualisere og fortolke data - uanset om vil sammenligne laboratorieresultater, procesdata og feltmålinger eller forsøger at identificere tendenser i data.


Relevante løsninger:

Claros Data Management

Brugerdefineret grafisk overblik (dashboards) visualliserer de vigtigste nøgletal, så man øjeblikkeligt har et overblik over status på driften . Ad hoc-grafer giver brugerne mulighed for hurtigt at visualisere alle datapunkter fra enhver kilde og i ethvert tidsinterval. Du kan se dine laboratoriemålinger holdt op mod dine procesdata ved blot at markere punkterne og vælge dataområdet. Du kan hurtigt tilføje punkter eller ændre dataområdet for at visualisere det på en anden måde.


WIMS + Claros Collect

Se data i regneark eller enkle grafer for visuel præsentation af hele processen.Kan du nemt udarbejde rapporter til myndighederne?

Kan du udarbejde proces-/forretningsrapporter til virksomhedens interessenter?

Aggregér let dine data til brug for rapportering. Producer rapporter til proceskontrol og sammenlign laboratorie og feltdata. Saml alle myndighedsrapporter til ét overskueligt format.


Relevante løsninger:

Claros Data Management

Systemet understøtter komplekse rapporteringskrav, herunder vurdering af data kvalitet, ugentlige gennemsnit, geometrisk gennemsnit, og meget mere - rapportering har aldrig været nemmere.


Claros Collect

Brugerdefinerede dataark giver brugerne mulighed for at vælge en hvilken som helst parameter samt nemt at bladre mellem måneder og se detaljerede data. Derudover er det ganske enkelt at eksportere til Excel.Er du sikker på, at de registrede data er 100% korrekte?

Claros Data Management kan bidrage til at eliminere fejl allerede ved dataindsamlingen, da systemet validerer indtastede data mod logiske værdigrænser pr. parameter, når de indtastes.


Relevante løsninger:

Claros Data Management

Alle data valideres når de indtastes. Såfremt de indtastede data er uden for det forventede område, markeres de straks. Alle datahandlinger overføres (f.eks. indtastning, redigering, sletning) til revisionshistorikken for at sikre fuld sporbarhed.


Claros Collect

Med Claros Collect valideres alle data, når de indtastes. Såfremt de indtastede data er uden for det forventede område, markeres de straks. Der opretholdes en komplet historik over datahåndteringen, herunder sted, tid og personer, som er involveret i dataindsamling. Systemet tillader kun, at autoriserede brugere indtaster, redigerer eller analyserer data.


“Claros Data Management har videreudviklet forskellige analyser ud over de lovbestemte analyser/data. Oplysninger om pumpestationer, energiforbrug og materialeforbrug samt omkostningsanalyse er blot nogle af de input der hjælper os med vores procesoptimering. Spørgsmålet er ikke længere om vi kan analysere data, men "hvilke data vi vil analysere?”

-Gwinnett County, Georgia (USA)

Nysgerrig? Find ud af, hvad Claros kan gøre for dig.

HVORDAN KAN VI
HJÆLPE DIG?

Resources

Real-life applications of Claros solutions