Bühler tryk-/vakuumprøveoptagere

Bühler tryk-/vakuumprøveoptagere
Prøveoptager til automatisk opsamling af vandprøver fra søer, vandløb, renseanlæg, pumpestationer.
Instrumentet leverer repræsentative prøver, da der udtages prøver med høj volumennøjagtighed og høj suge-hastighed for at undgå sedimentering under prøvetagningen.
Prøven opbevares ved 4 °C hvorved biologiske eller kemiske ændringer i prøven forhindres.