Phosphax sigma fosfatanalysator

Hach's Phosphax sigma er en analog analysator til yderst præcis bestemmelse af den samlede fosforkoncentration og orthofosfatkoncentration i overensstemmelse med EN 1189 Fosformolybdæn blå-metoden. Måleværdier er hurtigt tilgængelige inden for 10 minutter inklusiv forbrænding.

Phosphax sigma procesfotometer analyserer konstant de to P parametre på skift. Dette gør det muligt at kontrollere fosfateliminering baseret på orthofosfatkoncentrationen og muliggør grænseværdiovervågning i udløbet baseret på den samlede fosforkoncentration.

Prøver med faststoffer skal homogeniseres, før de føres ind i procesfotometeret, f.eks. via Sigmatax 2 probe til prøveudtagning og kontrolenhed til prøveleverance og homogenisering.

Hver Phosphax sigma leveres med 2 analoge strømudgange og 2 potentialfrie relækontakter. Andre digitale udgange som ekstraudstyr er Modbus eller Profibus DP.
 
varer pr. side 10   |   20   |   50

Andre produktfamilier