Hach Helps


Hos Hach mener vi, at handling betyder mere end ord. Derfor har vi grundlagt "Hach Helps", som giver medarbejderne mulighed for at hjælpe personer fra nær og fjern.

Hach Helps initiativet er afledt af vores værdier, og tilgodeser lokalsamfund og organisationer, som er dedikeret til at levere rent og sikkert vand til udsatte befolkninger. Hach Helps har indgået partnerskaber med udvalgte nonprofitorganisationer om at dele vores engagement med andre.

Water for People

Water For People arbejder med at fremme udbredelsen af godt drikkevand og sanitære tjenester, til alle og understøttes af stærke lokalsamfund, virksomheder og regeringer. Water For People blev grundlagt i 1991 af den amerikanske sammenslutning af vandværker (AWWA).

Sådan hjælper Hach: Hach har støttet Water For People i flere år ved at donere penge, udstyr og ekspertise. Hach arbejder sammen med Water For People i kølvandet på naturkatastrofer for at hjælpe med at få rent vand til de nødlidende og medvirke til at implementere nye vand- og sanitetsprojekter i hele verden.

Water Mission

Water Mission designer, bygger og implementerer sikre vand-, sanitets- og hygiejneløsninger (WASH) til mennesker i udviklingslande og katastrofeområder. Siden grundlæggelsen i 2001 er de vokset til mere end 250 medarbejdere over hele verden i permanente landeprogrammer og benytter innovativ teknologi og teknisk ekspertise til at skabe gennembrud i den globale vandkrise.

Sådan hjælper Hach: Ud over at levere udstyr og pengedonationer i kølvandet på globale katastrofer er det mangeårige partnerskab mellem Hach og Water Mission i de seneste år blevet forstærket med den årlige Hach Walk for Water, hvor Hach medarebejdere går en planlagt rute. Formålet er at øge samfundets bevidsthed om den globale vandkrise og indsamle donationer til bæredygtige vandbehandlingssystemer til svage samfund overalt i verden.

United Way of Larimer County

United Way of Larimer County samt lokale partnere, -donorer og -støtter arbejder hen imod langsigtede løsninger på områder som uddannelse, indkomst og sundhed i lokalsamfundet.

Sådan hjælper Hach: Hach har i mange år støttet United Way-kampagnen gennem pengeindsamlinger til arrangementer og aktiviteter. Hach kører en ugelang kampagne hvert år, som giver medarbejderne mulighed for at donere en del af deres løn under kampagnen og deltage i aktiviteter i løbet af ugen. Hele overskuddet fra ugens aktiviteter går til United Way of Larimer County.

Boys & Girls Club of Larimer County

Boys & Girls Club of Larimer County giver alle unge, især dem, som har mest brug for det, mulighed for at udnytte deres fulde potentiale. De tilbyder et sikkert sted for sårbare børn uden opsyn, så de kan finde frem til deres potentiale og lære nye færdigheder, der kan give dem en god ballast i livet.

Sådan hjælper Hach: Hach samarbejder med denne imponerende organisation ved at yde både økonomisk støtte, sponsorater og frivillige til deres arrangementer i årets løb. Deres STEAMfest i det nordlige Colorado er et af højdepunkterne og giver os mulighed for at fremvise den sjove side af kemi til den næste generation.

The Matthews House

Matthews House gør sårbare unge mennesker og familier i det nordlige Colorado i stand til at blive selvforsynende. Via deres to centre hjælper Matthews House også unge og deres familier i almindelighed. De hjælper dem med at undgå misbrug, som ellers kunne have gjort dem afhængige af offentlige ydelser senere i livet. Matthews House uddannelses- og beskæftigelsescentret åbnede i april 2015 og giver jobtræning og erhvervsuddannelse til, så enkeltpersoner kan kvalificere sig til et job.

Sådan hjælper Hach:: Hach Helps assisterer, donerer og stiller frivillige til rådighed ved mange af de arrangementer, der sponsoreres af Matthews House. Nogle arrangementer omfatter uddeling af mad til familier og børn i lokalsamfundet, samt donationer, så familier med nyfødte babyer får den bedst mulige start.

Cameroun

Hach ansatte i Tyskland arbejdede sammen med den belgiske organisation "Engineers without Frontiers" på et projekt om at sikre rent drikkevand til en skole i Cameroun. Til dette projekt indsamlede Hach penge til at bygge et anlæg til opsamling af regnvand i regntiden som kunne bruges til drikkevand til elever og lærer samt en køkkenhave. Herudover fik skolen's medarbejdere undervisning i at analysere vandkvaliteten og de små byer i området blev undervist i at bygge deres egne anlæg til opsamling af regnvand.