Se hvem vi er, og hvad vi laver

Hach Lange skifter navn til Hach. Vi er dog stadig den samme virksomhed - vi leverer den samme ekspertise, det samme salgs- og support team og de samme pålidelige, brugervenlige produkter. » Mere information

Uanset om du vil kontrollere kulstofindholdet i spildevand eller holde øje med saltindholdet i procesvand, så er HACH LANGE det perfekte valg, når det kommer til vandanalyser. Vi har mange års erfaring med vandanalyse, og vi tilbyder en bred vifte af serviceydelser.
Virksomhedens historie går helt tilbage til 1933 i Berlin, hvor dr. Bruno Lange startede sin virksomhed i eget navn med seks ansatte. Opfindelser såsom fotometeret og, senere hen, kuvettetest, har revolutioneret måden hvorpå man laver vandanalyser, idet det blev muligt at udføre omfattende analyser uden at have en tilbundsgående viden om kemi.

HACH LANGE blev dannet i 2004, da Dr. Bruno Lange slog sig sammen med HACH, en amerikansk virksomhed, som var specialiseret i fotometri og elektrokemi. Disse to virksomheders ekspertise er nu kombineret, og det kommer jer, vores kunder, til gode!

Og det er ikke det hele. Vores virksomhed vokser stadig og har på nuværende tidspunkt 22 datterselskaber rundt omkring i verden, bl.a. i Europa, Kina og USA.

Vi kan gøre dit liv nemmere
Vi har fokus på at forbedre eksisterende anvendelsesområder og udvikle nye. For eksempel kan vores kunder spare masser af tid i laboratoriet med vores LDO optisk måleteknologi. LDO teknologien betyder at sensoren ikke skal kalibreres, og man sparer således rigtig mange arbejdstimer. Af andre fordele kan næves den store målenøjagtighed, og at sensoren ikke påvirkes af aflejringer.


Miljøcentret - bæredygtig returordning
Ud over praktiske løsninger til spildevand, procesvand og drikkevand, har vi også fokus på vandanalysernes miljømæssige bæredygtighed. I løbet af de sidste fem år har vi reduceret kraftigt i mængden af råmateriale, som anvendes til vores kuvettetest. Vi tilbyder også miljømæssig korrekt bortskaffelse af brugte kuvetter. Med denne ordning har vi beskyttet miljøet siden 1978. Dengang blev reagenserne blot indsamlet og sorteret, mens de i dag bliver genbrugt i vores specialkonstruerede og certificerede miljøcenter i Düsseldorf.
Læs mere om vores certificerede miljøcenter

Vores retningslinjer for sikkerhed og miljø
Beskyttelse af miljøet samt sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen er så vigtige for os, at de udgør en fast integreret del af vores forretningsfilosofi. Derfor overholder vi følgende retningslinjer:

  • Ansvarlighed over for mennesker og miljø
  • Ansvarlighed over for vores produkter
  • Vedvarende forbedringer og dokumentation
  • Sikkerhed
  • Forebyggelse af miljøbelastninger


Efter genbrug kan kuvettematerialerne anvendes på mange forskellige måder, for eksempel til produktion af glasuld, plastbeholdere og børstehår til koste. Hvert år modtager vi ca. 350 ton brugte reagens- og emballagemateriale, hvoraf vi genbruger ca. 70 %. Vores anstrengelser blev i 2009 belønnet med den tyske bæredygtighedspris (German Sustainability Award).
Læs mere om den tyske bæredygtighedspris.

Teknisk service
Vi ønsker, at du skal være helt tilfreds med vores instrumenter. Derfor tilbyder vi en omfattende kundeservice, som ikke slutter, når du har købt produktet: Vi supporterer dig under opsætningen og gennem hele produktets levetid.
Læs mere om vores tekniske kundeservice.

Vores kunder
Drikkevand, spildevand, papir, bryggerier, energiforsyninger, kemisk industri... vores kunder arbejder i mange forskellige brancher. Hver branche har egne krav til vandkvaliteten - vi kan tilbyde individuelle løsninger, afstemt efter den enkelte virksomhed og branche. Vi sætter stor pris på feed-back fra vores kunder, og de har ofte stor indflydelse på vores produktudvikling.

HACH LANGE som arbejdsgiver
Som arbejdsgiver tilbyder vi, ud over alle fordelene ved at arbejde for en stor koncern såsom højt fagligt niveau og gode karrieremuligheder, også et godt socialt miljø. Individuelle udviklingsmuligheder, anerkendelse af veludført arbejde og et godt arbejdsmiljø er ikke bare tomme ord hos os!