Vi tager ansvar for miljøet!

- Certificeret affaldsbehandling


Hach miljøcentret er en certificeret affaldsbehandlingsvirksomhed i overensstemmelse med den tyske affaldslovgivning (KrW-/AbfG).
 • Certificeret affaldshåndtering
 • Minimering af kemikalieforbrug
 • Høj genbrugsrate
 • Miljøhensyn integreret del af ISO 9001:2008 kvalitetsstyringssystem
 • Miljøpris – blandt de tre mest bæredygtige produkter i Tyskland
Hach har en lang tradition for at sikre en bæredygtig udvikling. Ved at overtage brugerens forpligtelser til returnering af kemisk affald og genbruge brugte kuvettetest i eget affaldsbehandlingscenter er Hach gået et skridt videre end de fleste andre producenter. 

Løbende, proaktiv indsats
Hach har i sit ISO 9001:2008 kvalitetsstyringssystem forpligtet sig selv til løbende at søge nye veje for at opnå endnu større miljømæssige gevinster.

Miljøpris
Indsatsen for at sikre en bæredygtig udvikling har givet Hach en plads i historiebøgerne: I 2009 blev miljøcentret og Hach kuvettetest kåret til at være blandt de mest bæredygtige produkter i Tyskland. Læs mere om miljøprisen

Hachs miljøpolitik
Naturbeskyttelse er en vigtig del af Hachs filosofi. Det er vores målsætning, at vores miljøpolitik skal være innovativ og fremadrettet. Miljøpolitikken består af følgende elementer:
 • Lovgivning - Vi praktiserer bedre miljøbeskyttelse end lovgivningen foreskriver.
 • Produkter - Gennem høj kvalitet, lang levetid og genbrugsvenlig konstruktion holdes miljøbelastningen på et minimum.
 • Forebyggelse - Vi bekender os til en forebyggende miljøindsats for at minimere emissioner af enhver art, f.eks. ved at minimere affaldsmængden.
 • Processer - For at minimere negative miljø-påvirkninger fra vores produktionsanlæg forpligter vi os til regelmæssigt at kontrollere deres risiko-potentiale. Dette sker via vores ISO-certificerede kvalitetsstyringssystem.
 • Partnerskab/samarbejde - Vi plejer aktivt vores samarbejde med myndigheder og miljø-organisationer og fører en åben dialog med vores leverandører, kunder og medarbejdere.
 • Medarbejdere - Alle medarbejdere bidrager med at opfylde vores miljømål. Dette sikres med uddannelse og information.
 • Løbende forbedringer - Vi vil løbende forbedre vores produkter, produktionsprocesser og service vha. økologisk orienteret tankegang, nye teknologier.

Kuvettetest med returbillet!
Fortsat – og miljøvenlig – optimering er højt prioriteret i udviklingen af Hach kuvettetest. Herunder hører minimering af de anvendte kemikalier og mængder af skadestoffer.
Allerede i 1978 begyndte Hach den korrekte behandling af brugte reagenser. Denne service er nu tilgængelig i hele Europa, således at Hach overtager brugernes forpligtelser mht. bortskaffelse af brugte Hach reagenser.

Eget affaldsbehandlingscenter
Brugte reagenser og instrumenter håndteres med respekt for mennesker og natur i vores eget certificerede miljøcenter i Tyskland.
Miljøcentret sørger for en høj grad af genbrug, f.eks. genbruges glas til byggematerialer, foldekasser bliver til genbrugspapir, PE-flasker bliver til granulat, plastemballage bliver til folie og koste. Vha. elektrolyse bearbejdes amalgam til sølv og kviksølv. Til én sølvbarre på 80 gram skal der bearbejdes 10.000 COD-kuvetter!