Realtidskontrolenheder ( RTC)

Hachs RTC løsninger (Real-Time Control) er komplette, brugsklare systemer, der justerer behandlingsprocesserne i realtid og sørger for, at anlægget overholder kravene, samtidig med at behandlingsomkostningerne reduceres. Det har aldrig været så enkelt at styre processen.

RTC-P systemet optimerer kemisk fjernelse af fosfor ved at justere kemikaliedoseringen i realtid ved hjælp af konstant måling af fosfatkoncentration og flow, hvorved du kan opretholde ensartede værdier for fosforudledning og forbedre dit kemiske fosforkontrolsystem for uovertrufne kemikaliebesparelser.

RTC-N systemet optimerer nitrificeringsprocesser ved at justere DO koncentrationen i realtid ved hjælp af konstant måling af ammoniumbelastningen, hvorved du kan opretholde ensartede værdier for ammoniumudledning og forbedre dit DO kontrolsystem for uovertrufne energibesparelser. RTC-N, der er designet specifikt til konstant gennemluftede spildevandsbehandlingsanlæg, anvender både controllere med åbent og lukket kredsløb for optimal gennemluftningsstyring på baggrund af dit ønskede indstillingspunkt for ammoniumudledning.

RTC-N/DN systemet, der er designet specifikt til iltningsgrøfter og SBR (sequencing batch reactors), optimerer nitrogeneliminering ved at bestemme de optimale tider for nitrifikation og denitrifikation på baggrund af den konstante måling af ammoniumkoncentrationer og nitratkoncentrationer.

Slamfortykningsprocesser og afvandingsprocesser har aldrig kørt så problemfrit. Brug RTC-ST og RTC-SD systemerne til at styre polymerdoseringen i realtid, så du kan sænke dine polymerdoseringsomkostninger betydeligt, mens du samtidigt øger dit biogasudbytte og reducerer vedligeholdelse og gætværk ved drift af dine slambehandlingsteknologier.

Din proces, under kontrol
 
varer pr. side 10   |   20   |   50