Filtrax (eco) prøvefiltreringssystemer

Filtrax og Filtrax eco prøvefiltreringssystem tager kontinuerligt prøver direkte fra luftningsbassiner eller den endelige bundfældningstank. Filtreringsystemet forbereder prøven ved hjælp af ultrafiltrering over to membraner (0,15 µm), der er nedsænket i procestanken.
Efter filtrering kan prøverne analyseres på en af Hach's analysatorer, f.eks. Amtax eller Phosphax, hvis de anvendes i gennemstrømningsinstallationer. Kontrolenheden til både Filtrax og Filtrax eco kan placeres udendørs i ethvert klima og er så godt som vedligeholdelsesfri, alle slanger er fuldstændig tilgængelige og kan let udskiftes.

Systemet har egen overvågning af gennemløbshastigheden over filteret.
Et programmerbart alarmrelæ kan bruges til at advare operatørerne om at kontrollere systemet, hvis flowet falder, og et andet relæ kan lukke for enheden, hvis flowet falder yderligere.
 
varer pr. side 10   |   20   |   50