9184sc amperometrisk klorsensor

9184 sc fri kloranalysator er ideel til overvågning af drikkevandsdistribution, klorbehandlingsanvendelser, demineraliseringssystemer, spildevandsprocesser eller kølevandsprocesser pga. dens 0 til 20 ppm område. Den nedre registreringsgrænse på 5 ppb (0,005 mg/l hypoklorid klor i form af HOCl) gør 9184 sc fremragende ved kloraflæsninger tæt på nul.

Alt-i-et 9184 sc systemet til fri klor leveres samlet på et panel. Panelet skal blot monteres på det ønskede sted, have isat sensorerne og tilsluttes controlleren for at sættes i gang. Sensorens membransystem betyder, at der ikke skal anvendes reagenser til målingen. Vedligeholdelsen er minimal, og to års forbrug af typiske vedligeholdelsesdele følger med systemet.
 
Der er ingen produkter tilgængelige i denne produktfamilie.