ORBISPHERE 312xx brintsensorer

ORBISPHERE patenteret termisk ledningsevnesensor er blevet udviklet til konstante H2 målinger i gasfase eller opløst i en væske. Måleteknikken er en kombination af en gasdiffusionsmembran og en termisk halvlederledningsevnedetektor til gas.
Sensoren er egnet til røggas, afgasbehandling, sporingsniveau og reaktorkølingsanvendelser.

• Konstante H2 målinger
• Selektiv måling, resultatet påvirkes ikke af tilstedeværelsen af andre gasser
• Hurtig responstid til forbedring af anlæggets produktivitet
• Kompakt design for nem indsætning i en procesledning eller et flowkammer
 
varer pr. side 10   |   20   |   50