Returnering af brugte testkit
Returnér dine brugte testkits / kuvettetests til Hach!

Hach garanterer for en korrekt bortskaffelse og genbrug via eget myndighedsgodkendt miljøcenter.

Vejledning - returnering af brugte testkit