Slamfortykning. Under kontrol.

HACH brugsklare RTC-ST system kontrollerer polymerdoseringen i realtid, og det hjælper med til at forøge filtreringen af faste stoffer, samtidig med at der spares penge på kemikalier, og gasproduktionen forbedres.


Forbedring af slamtilbageholdelse
Justering af slamfortykningen på basis af realtidsdata sparer penge til polymer og forbedrer gasproduktionen i rådnetanken. RTC-ST systemet overvåger kontinuerligt slambelastningen og reagerer automatisk på ændringer, så anlægget til stadighed kører problemfrit og effektivt. Det har aldrig været så enkelt at styre processen.

Et brugsklart system
RTC er et plug-and-play system, der er klar til brug efter en meget enkel opsætning. Der kræves en minimal nedetid til installation af systemet, og når Hach systemet først er installeret, hjælper det dig med at programmere dine indstillingspunkter, så du er fuldt forberedt til at overvåge og behandle vandet i realtid.

Spar penge på behandling
RTC-N modulet er forudprogrammeret med algoritmer, der justerer blæserne til at opretholde det ønskede DO indstillingspunkt. Når der kun behandles, når der er behov for det, sparer du på energiomkostningerne.

Når vi siger service, mener vi service!
HACH komplette servicepakker omfatter rutinemæssige vedligeholdelsesbesøg og garantireparationer.  Et team af serviceteknikere overvåger dit system og sender dig rapporter, så du ved, om dit system fungerer korrekt. Det er som at have en HACH tekniker hos dig.


SC 1000: Local measurement of several parameters
Probe module for connecting up to 4 SC sensors, with analogue output card with 4 x 0/4-20mA OUTPUT, relay card with 4 break contacts (NC), and EU power cord for 100-240V AC power supply.
 • Flexible: individually configurable
 • Future-safe: always expandable
 • Intuitive operation: display with touchscreen
 • Many additional versions available on request


A controller system to which SC sensors can be connected and from which they can be controlled consists of a single SC 1000 display module and one or more SC 1000 probe modules. The system is configured modularly in line with customer-specific requirements and can be expanded at any time with additional measurement stations, sensors, inputs, outputs and bus interfaces.
The probe module is used to connect SC sensors to a measurement station. Several probe modules can be linked to create a SC 1000 network.

Tilbage til toppen.

 

SOLITAX sc: Proces højpræcisionssonder til bestemmelse af turbiditet (0,001-4,000 FNU) og tørstofkoncentration (0,001-50 g/l). Farveuafhængig metode med dobbelt infrarød reflekteret lys fotometer
 • Farveuafhængig måling af tørstof
 • Ingen kalibrering
 • Fremragende korrelation med laboratorieanalyser
 • Driftsikkert rengøringssystem
 • Bedre anlægseffektivitet


90o turbiditetsmåling baseret på DIN EN ISO 7027. Backscatter lysdetektor til præcis måling af tørstofkoncentration ifølge DIN 37414. Tidskrævende flerpunktskalibreringer med fortyndingsrækker er erstattet af en enkelt korrektionsfaktor.

Data vises og overføres ved hjælp af en SC 100 eller SC 1000 kontrolenhed. Kort sagt: Fremtidssikrede fordele - effektive løsninger.

Tilbage til toppen.

 

RTC-SD: HACH off-the-shelf RTC-SD System controls polymer dosing in real time, helping you increase solids capture while saving money on polymer costs and sludge disposal.

Tilbage til toppen.

Das RTC-N-Modul regelt bei Ammoniumspitzen im Zulauf in Echtzeit die Belüftung, und stellt damit die angestrebten Stickstoffkonzentrationen sicher. Die Ablaufwerte stabilieren sich unmittelbar nach Inbetriebnahme des Moduls und in weniger als 24h nach Montage ist das gesamte System betriebsbereit.


Das RTC-N-Modul zur Belüftungssteuerung ist konzipiert für die Belüftersteuerung in Echtzeit auf Basis der Ammoniumbelastung. Dadurch lässt sich nachweislich der Energieverbrauch für die Belüftung um 10 bis 30 % senken, je nach Verfahren und Anlage. Es handelt sich um eine Aufbereitungsanlage, bei der ein Belüftungsbecken über das RTC-N-Modul und ein weiteres Belüftungsbecken über den bestehenden Sollwert von gelöstem Sauerstoff bei 3,0 mg/l gesteuert wird. Bei dem RTC-N-Belüftungsbecken ist die Konzentration von gelöstem Sauerstoff bedeutend geringer, was zu einer Ersparnis von 20 % führt!


 

Die Spektralphotometer DR 3900 VIS und DR 6000 UV-VIS wurden entwickelt, um eine hervorragende Analysegenauigkeit bei einfacher Handhabung der Tests zu erreichen.

Ihre Vorteile:
 • Hohe Effizienz im Labor – mehr als 220 direkt verfügbare, vorprogrammierte Analysemethoden
 • Sehr genaue, zuverlässige und nachvollziehbare Messungen
 • Einfacher und transparenter Arbeitsprozess

Jetzt weitere Informationen anfordern! 
   
Stellen Sie sicher, dass Ihre Anlage effizient arbeitet und die Wasserqualität das ganze Jahr ohne außerplanmäßige Ausfallzeiten überwacht wird.
Für Messgeräte ist die Wartung genauso wichtig wie die Inspektion für ein Auto:  sie spart  auf Dauer nicht nur Geld, sondern garantiert einen störungsfreien Einsatz und zuverlässige Messergebnisse.

Wir bieten flexible Wartungsverträge, die auf Ihre Bedürfnisse angepasst sind, sowie die Möglichkeit, die Gewährleistung auf bis zu 5 Jahre zu verlängern.

Jetzt weitere Informationen anfordern!