IO9000 modul

• IO9004 analoge 0/4-20 mA udgange og indgange
IO9004 har 3 analoge 0/4-20 mA udgange og 2 analoge 0/4-20mA indgange. Udgangene giver kommunikation til SCADA systemer af prøvehændelser eller logførte data. Indgangene kan bruges til at indarbejde eksterne målinger i prøveanvendelsen, f.eks. igangsætning af en prøve fra eksisterende vandkvalitetsensorer eller flowmålere. AS950's standardhukommelse kan logføre alle disse indgange.

• IO9001 eller IO9004 højspændingsrelæer og digitale udgange
IO9004 har 4 højspændingsrelæudgange, og IO9001 har én. Disse relæer bruges til at indikere alarmer eller hændelser og kan også programmeres til at skifte vekselstrømsnetspænding til kontrol af højere effektfunktioner. Eksempler på brug er som advarselslys eller lydsignal, skift af en omledningsventil eller gate eller et kontrolsignal til en anden maskine. IO9004 indeholder desuden 4 digitale udgange, som giver mulighed for hændelsesbaseret kontrol til SCADA-systemer og PLC'er.
 
Der er ingen produkter tilgængelige i denne produktfamilie.