LDO Luminescence Dissolved Oxygen-onlinesensor

FORÆLDET VARE

LDO Luminescence Dissolved Oxygen-onlinesensor
Produktnr.: LXV416.99.00001

FORÆLDET VARE

Denne vare er ikke længere tilgængelig.

Foreslåede erstatninger

Afprøvet i praksis - Overvågning af opløst oxygen,
Kalibreringsfri optisk måling for maksimal nøjagtighed

Sonde til nedsænkning eller gennemstrømning med optisk (luminescens baseret) målemetode, kalibreringsfri, drift fri, vedligeholdelsesfri, med Pt100-temperatursensor
Luminescensmetoden måler tiden for en lysimpuls, der er udsendt som svar på en påvirkningsimpuls. Da metoden måler det oxygen-afhængige tidsinterval, er den ikke modtagelig for nogen form for forstyrrelse. Mange års praktisk erfaring har vist, at denne metode helt overvinder ulemperne ved de traditionelle elektrokemiske metoder.
Med metodens meget lave vedligeholdelses- og driftskrav er sensoren omkostningseffektiv.
Derudover giver de stabile målte værdier en øget procespålidelighed, og derved nedsætter det energiforbruget til beluftning i kommunale og industrielle renseanlæg.

  • Afvigelsesfrie sensorer - ikke mere kalibrering
  • Optisk metode - ikke flere udskiftninger af membraner eller elektrolyt
  • 2 års garanti på sensorhætte
  • Ingen polariseringstider
  • Ingen membran - ingen risiko for H2S-forgiftning