Industrier

Hach: Pålidelige vandanalyser - i laboratoriet, i felten og direkte online i processen


Vi tilbyder et omfattende udvalg af måleteknologier til vandanalyse, så langt de flest krav og behov kan opfyldes. Uanset om vores produkter anvendes til online overvågning, processtyring eller laboratorietest, er de udviklet og produceret samme sted: HACH LANGE. Vores produkter og systemløsninger er derfor nøje afstemt efter hinanden, og arbejder perfekt sammen. Vi tilbyder også det nyeste inden for kommunikationsteknologier såsom LINK2SC, som gør dig i stand til at kalibrere procesmåleinstrumenterne direkte fra et laboratoriefotometer.


Spildevandsrensning

Kemisk industri

Kommunale Kläranlagen Chemische Industrie

Det problemfrie samspil mellem laboratoriemålinger og online procesmålinger hjælper med at optimere processtyringen og reducerer samtidig energiomkostningerne og sikrer stabile udledningsværdier.

Produkter til spildevandsrensning

For at processerne i den kemiske industri kan køre problemfrit, skal vandet opfylde visse krav. Batchproblemer kan undgås ved kontinuerlig overvågning og justere efter behov.

Produkter til kemisk industri

Drikkevandsforsyning - vandværker

Energiforsyningen

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

Vandanalyse er et helt centralt element for at opfylde kvalitetsstandarder og overholde lovbestemte grænseværdier til drikkevand. Endvidere fås en stabil proces og driftsstop forebygges.

Produkter til drikkevandsforsyningen

Anlægsinvesteringer og -vedligeholdelse af kraftværker er meget dyrt. Med pålidelige vandanalyser øges hele anlæggets levetid og driftssikkerhed.

Produkter til energiforsyningen

Drikkevarer

Fødevarer

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

I drikkevareindustrien sikrer korrekte målemetoder ikke blot at produktkvaliteten er i orden. De sikrer også at produktionsfejl registreres tidligere, og forebygger produktionsstop.

Produkter til drikkevarefremstilling

Fødevareindustrien er præget af høje kvalitets- og hygiejnestandarder. Det er meget vigtigt, at alle produktionstrin kontinuerligt overvåges, så eventuelle fejl identificeres så tidligt som muligt.

Produkter til fødevareindustrien

Life Science og farmaceutisk industri

Deponi

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

Med de exceptionelt strenge bestemmelser, der regulerer disse industrier, er det nødvendigt med meget pålidelige målemetoder, hvorved eventuelle produktionsfejl hurtigt kan identificeres.

Produkter til  life science og farmaceutisk industri

Deponier er underlagt strenge lovgivningsmæssige krav med hensyn til analyse af perkolat, og derfor er det særligt vigtigt at anvende en nøjagtig og egnet overvågningsmetode.

Produkter til deponier og anden affaldsbehandling

Pulp og papir

Galvanisering

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

Det er vigtigt at anvende pålidelige målemetoder med henblik på kvalitet og spildevandskontrol i papirindustrien.

Produkter til papirindustrien
Pålidelige analyser spiller en helt central rolle for produktkvaliteten i metalindustrien. Kontinuerlig overvågning af galvaliseringsbade kan hjælpe til at forebygge spild.

Produkter til galvaniseringsindustrien

Biogas

Elektronik

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

Gæring er en følsom biologisk proces som kræver, at nogle helt særlige omstændigheder er opfyldt, for at den kan lykkes. Hér spiller kontinuerlig overvågning af processerne en vigtig rolle.

Produkter til biogas fremstilling

Elektronikindustrien stiller stringente produktionskrav da selv de mindste partikler kan føre til produktionsfejl. Det er derfor af helt afgørende betydning med en fintfølende målemetode.

Produkter til elektronikindustrien

Fiskefarme og dambrug

Trinkwasserversorgung

Fiskenes sundhed afhænger direkte af vandkvaliteten, og derfor kan vandanalyse ikke undværes. Vandanalyse bidrager også til at sænke omkostningerne, f.eks. ved at dosere den korrekte mængde føde.

Produkter til fiskefarme og dambrug