Applikationer - anvendelsesområder

VANDANALYSE er vores speciale!
Hach leverer praktiske og komplette løsninger samt den seneste teknologi til alle former for vandanalyser, uanset om det er spildevand, drikkevand eller industrielt procesvand - til laboratoriet, i felten eller direkte i processen.
Med mere end 80 års erfaring og 72.000 kunder i Europa kan du være sikker på at vores løsninger altid er baseret på omfattende praksisorienteret applikationsviden.


Spildevand

Overfladevand

Abwasser Oberflächenwasser

Pålidelige vandanalyser sørger for, at grænseværdierne for renset spildevand overholdes, og bidrager til anlægsoptimering og energibesparelser.

Produkter til spildevandsrensning

Med målestationer kan du overvåge overfladevandet. Nyeste teknik til dataoverføring sørger for, at du kan se oplysninger om vandkvaliteten og apparatstatus når som helst og hvor som helst.

Produkter til analyse af overfladevand

Kvalitetskontrol i produktionsprocesser

Kedelvand og kølevand

Produktkontrolle und -überwachung Kühl- und Kesselwasser

Systematiske målinger i processen er en vigtig del af produktions- og anlægsovervågningen. Kan eventuelle fejl hurtigt spottes spares der både tid og reparationsomkostninger.

Produkter til kvalitetskontrol

Korrekte målemetoder sikrer, at kvaliteten holdes stabil når vand bruges som afkølings- og opvarmningsmedie. desuden minimeres omkostningerne til vedligeholdelse.

Produkter til analyse af kedelvand og kølevand

Slam

Råvand

Schlamm Rohwasser

En egnet analyse kan bevirke store forbedringer i slamstyringen. Når den optimale slamkoncentration nås, sparer det omkostninger til både energi, transport og bortskaffelse.

Produkter til slamstyring

I alle brancher er det vigtigt at kende sammensætningen af de stoffer, der findes i det benyttede råvand. Hvis balancen ikke er korrekt, kan produktionsanlægget blive beskadiget.

Produkter til analyse af råvand

Vand af høj renhed og ultrarent vand

Reinst-und Ultrareinstwasser

Ekstremt rene rumforhold fordrer ekstrem analyse. Pålidelig registrering og fjernelse af selv de mindste saltkoncentrationer og partikler forebygger dyre produktionsspild.

Produkter til analyse af vand af høj renhed og ultrarent vand