Opstart og undervisning

Med Hachs opstartsservice får du fuld funktionalitet og optimal ydelse fra udstyret helt fra begyndelsen.
Ikke alene får du opstart af udstyret og instrueret personalet i brug og vedligeholdelse, men yderligere flyttes den generelle garantiperiode på 24 måneder til selve opstartsdatoen i stedet for leveringsdatoen. Dette forudsat at opstarten foretages indtil 6 måneder efter levering.

Fordele:

•    Fuld funktionalitet og ydelse fra dag 1
•    Instruktion og undervisning af operatører på stedet
•    Garantien på 24 måneder flyttes frem til opstartsdatoen
•    Opstartsprotokol til dokumentation for opstarten

Opstarten indeholder:

•    Indstillinger og parametre sættes efter individuelle behov
•    Kontrol af udgange og signalfremførelse
•    Instruktion og træning af driftspersonale (menuer, vedligehold, sikkerhed mv.)
•    Instruktion i håndtering ved nedbrud
•    Hotline Support til besvarelse af tekniske spørgsmål
•    Udførelse af opstarten
•    Kørselsudgifter

Tillægsydelser:

•    Forbrugsvarer og sliddele bliver faktureret separat
•    Bemærk! Opstart og instruktion inkluderer ikke montering, rørføring og fremføring af el eller signal kabler.

 

Interesseret? Få mere information!