On-Demand Hach Services

Fixed Price Field Maintenance
- On-site forebyggende vedligehold
- Inkluderer udskiftning af sliddele

|

Fixed Price Field Repair
- On-site reparation
- Inkluderer udskiftning af reservedele

|

Fixed Price Central Maintenance
- Forebyggende vedligehold udført i vores servicecenter
- Inkluderer udskiftning af sliddele

|

Fixed Price Central Repair
- Reparationer udført i vores servicecenter
- Inkluderer udskiftning af reservedele
|

Andre Hach services

Med Hachs IQ/OQ program får du dokumenteret at dit udstyr virker som det er designet til. At det i dine omgivelser leverer de korrekte resultater. Afhængigt af hvilket udstyr der laves IQ/OQ på, kan det forekomme at andre ydelser/forbrugsgenstande skal bestilles ved siden af.

Med Hachs Calibration program sikrer du dokumentation for at dit udstyr overholder de specifikationer som udstyret er designet til at kunne overholde. En fabrikskalibrering udføres jævnfør de anbefalinger som instrumentet kommer med.

Interesseret? Få mere information!