On-Demand Hach Services

Fixed Price Field Maintenance  

Med Hach's Fixed Price Field Maintenance program får du foretaget eftersyn på stedet af vores serviceteknikere og sikrer dermed optimal performance og lang levetid på udstyret.

 Den faste pris dækker:

 • Forebyggende vedligeholdelsesarbejde on-site  
 • Alle sliddele som bruges under eftersynet  
 • Kørsel

Fixed Price Field Repair  

Med Hach's Fixed Price Field Repair program får du foretaget reparation på stedet af vores serviceteknikere når du øsnker det.

 Den faste pris dækker:  

 • Reparation på stedet  
 • Alle reservedele som bruges under reparationen  
 • Kørsel

Fixed Price Central Maintenance 

Med Hach's Fix Price Central Maintenance program får du forebyggende serviceeftersyn i vores servicecenter, af vores serviceteknikere og sikrer dermed optimal performance og lang levetid på udstyret.

 Den faste pris dækker:  

 • Forebyggende vedligeholdelsesarbejde i servicecenter  
 • Alle sliddele som bruges under eftersynet  
 • Forsendelse

Fixed Price Central Repair  

Med Hach's Fix Price Central Repair program får du foretaget reparationer i vores servicecenter af vores serviceteknikere når du ønsker det.

 Den faste pris dækker:  

 • Reparation i vores servicecenter  
 • Alle reservedele som bruges under reparationen  
 • Forsendelse

Andre Hach services

Med Hachs IQ/OQ program får du dokumenteret at dit udstyr virker som det er designet til. At det i dine omgivelser leverer de korrekte resultater. Afhængigt af hvilket udstyr der laves IQ/OQ på, kan det forekomme at andre ydelser/forbrugsgenstande skal bestilles ved siden af.

Med Hachs Calibration program sikrer du dokumentation for at dit udstyr overholder de specifikationer som udstyret er designet til at kunne overholde. En fabrikskalibrering udføres jævnfør de anbefalinger som instrumentet kommer med.

Interesseret? Få mere information!