Markedsundersøgelsespolitik

Oprettet: Maj 2018

Sidst opdateret: n/a

Formål og omfang af denne markedsundersøgelsespolitik

Denne markedsundersøgelsespolitik gælder alle steder, hvor Hach Lange GmbH ("Hach") eller et af dets tilknyttede selskaber i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde gennemfører markedsundersøgelser og sender dig invitationer, spørgeskemaer eller lignende elektroniske eller trykte formularer eller dokumenter, der opfordrer dig til at deltage i markedsundersøgelser. Den supplerer Hachs politik om beskyttelse af persondata, der kan findes her: https://dk.hach.com/privacypolicy.

Når Hachs markedsundersøgelsesteam gennemfører sådanne markedsundersøgelser, vil vores invitationer og spørgeskemaer altid forklare formålet eller formålene med vores kontakt samt de betingelser og vilkår, hvorpå vi beder dig om at deltage i markedsundersøgelserne. Hach er en stor industriproducent, og vores markedsundersøgelsesteams hovedformål er at indsamle dine holdninger med henblik på at udvikle nye produkter, forbedre allerede eksisterende produkter, forbedre vores kundeservice og bidrage til at træffe vigtige forretningsmæssige beslutninger.

De oplysninger, vi indsamler

Når vi kontakter dig, gør vi det generelt med et af følgende formål:

  1. For at invitere dig til at deltage i markedsundersøgelser;
  2. For at gennemføre et interview med dig;
  3. For at bekræfte de besvarelser, du gav i en nylig undersøgelse, vi gennemførte.

Indimellem kan vi kontakte dig med et af disse andre formål:

  1. For at give dig besked, hvis du har vundet en lodtrækning eller vil modtage en bonus, vi har sponseret (kun i tilfælde, hvor sådanne lodtrækninger eller bonusser kan udbydes på lovlig vis);
  2. For at bede om tilladelse til at bruge dine persondata til et formål, der ikke blev givet nogen forklaring på, da vi første gang indsamlede dine persondata.

Når du deltager i vores undersøgelser, kan vi bede dig om dine personlige meninger samt demografiske oplysninger, f.eks. din alder, dit erfaringsniveau osv. Nogle gange kan vi muligvis have brug for svaret på et spørgsmål, så det næste sæt spørgsmål vil være relevante for din situation. Du kan til enhver tid afvise at besvare visse spørgsmål eller stoppe med at deltage i vores undersøgelser.

Fortrolighed af besvarelser og persondata

Vi kombinerer dine besvarelser fra en given undersøgelse med besvarelser fra alle andre, der har deltaget, og rapporterer disse kombinerede besvarelser til vores interne samarbejdspartner, som anmodede om dataene. Vi rapporterer aldrig bevidst dine individuelle besvarelser, undtagen som beskrevet nedenfor.

Dine persondata, der bruges til at kontakte dig eller følge op på en undersøgelse, og dine besvarelser kan indsamles, lagres eller behandles af Hach, vores tilknyttede selskaber eller vores ikke-tilknyttede tjenesteudbydere, både i og uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. De er kontraktmæssigt forpligtet til at sikre, at alle de oplysninger, de indsamler og videregiver til os, eller vi indsamler og videregiver til dem, er fortrolige og skal beskytte dem med sikkerhedsstandarder og -praksisser, som svarer til vores egne. Under alle omstændigheder vil vi sikre, at persondata som minimum lagres og behandles i overensstemmelse med de regler og standarder, som gælder for lagring eller behandling i det område, hvor du bor. Vi kan dog ikke garantere, at vi til enhver tid kan overholde de regler og standarder, der gælder for dit område.

Ud over at holde dine persondata og besvarelser fortrolige fra tredjeparter, vil vi hverken sælge, videregive, udleje eller på anden måde forsætligt overføre dine persondata, såsom dit navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse, til andre markedsundersøgelsesfirmaer, firmaer, der arbejder med direct marketing, eller andre tredjeparter. Vi kan fra tid til anden dele dine persondata og undersøgelsesresultater med vores tilknyttede selskaber til samme formål som nævnt ovenfor.

De eneste undtagelser, hvis vi videregiver dine persondata eller besvarelser til tredjeparter, er som følger:

  1. Du anmoder om eller giver dit samtykke til at dele dine personligt identificerbare oplysninger og individuelle besvarelser med tredjeparter til et bestemt formål;
  2. I det sjældne, men mulige, tilfælde, at oplysningerne skal videregives i henhold til retlige eller andre statslige stævninger, dommerkendelser, ordrer eller lignende juridiske eller lovgivningsmæssige krav.

Beskyttelse af mindreårige

Hach Companys markedsundersøgelsesteam målretter ikke og har ikke til hensigt at målrette undersøgelser mod unge under 18 år. Vi indsamler ikke forsætligt persondata fra mindreårige, og vi sletter sådanne oplysninger, når vi opdager dem.

Cookies

En cookie er en lille fil med bogstaver og tal, som vi lagrer i din browser eller på harddisken på din enhed. En cookie kan indeholde oplysninger, f.eks. din IP-adresse, som vi bruger for at kunne huske en brugers sessioner, når denne bruger åbner et markedsundersøgelsesværktøj for at undgå duplikerede undersøgelser, eller for at huske, hvor hver bruger stoppede i en undersøgelse, så han eller hun kan vende tilbage til samme sted. Bortset fra som netop beskrevet, indeholder de cookies, vi bruger, ikke nogen persondata. Vi registrerer ikke persondata via cookies. Du kan også justere dine browserindstillinger, så du modtager en besked, hver gang en cookie installeres på computeren, eller forhindre, at de installeres. Selv om afvisning af cookies ikke vil forstyrre din mulighed for at gennemføre en markedsundersøgelse, kan det hindre din mulighed for at stoppe og starte forfra, hvor du slap, eller du kan få vist samme markedsundersøgelse flere gange. Visse andre funktioner og/eller tjenester er muligvis ikke tilgængelige, hvis du afviser cookies.

Sikkerheden af persondata

Vi informerer vores medarbejdere og tjenesteudbydere om vores politikker og procedurer vedrørende fortrolighed, sikkerhed og beskyttelse af persondata, og vi understreger betydningen af at overholde dem. Vores sikkerhedsprocedurer er i overensstemmelse med almindeligt anerkendte kommercielle standarder, som bruges til at beskytte dine persondata.

Vi følger alment anerkendte branchestandarder for at beskytte persondata sendt til os, både i forbindelse med overførsel og modtagelse.

Nøjagtigheden af persondata

Hach Companys markedsundersøgelsesteam gør en rimelig indsats for at sikre, at persondata forbliver i deres besiddelse eller kontrol, som bruges løbende, præcist, komplet, aktuelt eller relevant, baseret på de nyeste oplysninger, der er tilgængelige for os. Vi stoler på, at du vil hjælpe os med at holde dine persondata nøjagtige, fuldstændige og opdaterede ved at besvare vores spørgsmål ærligt.

Adgang til persondata

Du kan til enhver tid anmode om adgang til en oversigt over dine persondata, vi er i besiddelse af, og anmode om, at oplysningerne rettes eller opdateres. Du kan endvidere anmode om, at de slettes. Vi vil gøre rimelige bestræbelser på at reagere hurtigt på sådanne anmodninger i overensstemmelse med lokal lovgivning.

Du kan anmode om adgang til de persondata, vi har om dig, ved at indsende din anmodning skriftligt til den e-mailadresse eller postadresse, som er vist nedenfor. Du kan muligvis få adgang til dine persondata og rette, ændre eller slette dem, der er ukorrekte, undtagen i følgende tilfælde:

  1. Hvis adgang til dine persondata vil kunne afsløre persondata om andre.
  2. Hvis adgang til oplysningerne vil afsløre fortrolige forretningsoplysninger om Hach eller deres medarbejdere eller kunder.
  3. Hvis belastningen eller udgiften ved at give adgang er ude af proportioner i forhold til risiciene for dine persondata i det pågældende tilfælde.

Vi bestræber os på at levere de ønskede persondata inden for 30 dage efter modtagelsen af din anmodning om adgang. Hvis vi ikke kan opfylde din anmodning, modtager du via e-mail en skriftlig forklaring på, hvorfor vi var nødt til at afvise din anmodning om adgang.

Du bedes informere os om eventuelle ændringer af dit navn, adresse, titel, telefonnummer eller e-mailadresse. Du kan rette dine persondata ved at kontakte os på market.research-eu@hach.com, hvor du kan anmode om ændringer.

Du kan også kontakte os via post på nedenstående adresse:

Hach Lange GmbH, Market Research Department, Willstaetter Strasse 11, 40549 Duesseldorf, Germany

Fravalg

Hvis du ikke ønsker at deltage i undersøgelser fra os eller vores samarbejdspartnere eller repræsentanter, kan du fravælge det ved at klikke på afmeldingslinket i invitationen til undersøgelsen i din e-mail eller sende din anmodning til market.research-eu@hach.com eller ved at skrive til adressen ovenover.

Ændringer i denne markedsundersøgelsespolitik

Denne erklæring blev lavet i marts 2018. Hvis vi beslutter at ændre vores markedsundersøgelsespolitik, giver vi meddelelse om sådanne ændringer på dette sted og andre steder, vi anser for hensigtsmæssige, således at du er klar over, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger dem og under hvilke omstændigheder, om nogen, vi videregiver dem. Vi forbeholder os retten til at ændre denne markedsundersøgelsespolitik til enhver tid, så læs den ofte. Hvis vi foretager væsentlige ændringer, der kan påvirke fortroligheden af dine persondata, giver vi dig besked via e-mail.

Sådan kontakter du os

Spørgsmål vedrørende denne politik, klager over vores praksis og anmodning om adgang skal sendes pr. e-mail til market.research-eu@hach.com eller pr. post til adressen ovenover.

Vi undersøger alle klager og forsøger at løse dem, vi finder berettigede. Hvis det er nødvendigt, ændrer vi vores politikker og procedurer for at sikre, at andre personer ikke oplever det samme problem.