Produktnyheder   |  Alle nyheder

TOC Analysator - Proces

juni 20, 2012

BIOTECTOR B7000 online analysator til TOC, Total-N og Total-P. Overlegen pålidelighed og minimal vedligeholdelse.Kontinuerlig og yderst nøjagtig bestemmelse af TOC, Total-N og Total-P i kommunale og industrielle renseanlæg, procesvand, overfladevand mv.

Overlegen pålidelighed og minimal vedligeholdelse
Den specielle TSAO-teknologi (Two Stage Advanced Oxidation) og overdimensionerede slanger reducerer drastisk drift og behov for filtrering. Vedligeholdelse kun 2 gange årligt - herudover ingen behov for kalibrering.

Fremragende holdbarhed
Robust konstruktion og materialer af høj kvalitet betyder at analysatoren kan benyttes til de mest udfordrende industrielle applikationer. Fedtstoffer, olier og partikelholdige medier er ikke noget problem.

Høj målenøjagtighed
Stort prøvevolumen (op til 14 ml) og nulpunktskalibrering efter hver analyse sikrer høj målenøjagtighed. Kan håndtere prøver med op til 30% klorid og op til 12% kalciumslam indhold.

Driftssikker med fleksible servicepakker
Analysatoren tilbydes med fleksible servicepakker tilpasset kundens behov - fra éngangs opstartsservice til fuld servicekontrakt med 5 års garantiforlængelse. Med en servicekontrakt opnås kendte faste omkostninger, høj driftssikkerhed og længere levetid samt mulighed for at forlænge garantiperioden til 5 år.

Tidligere nyhedsartikler