Produktnyheder   |  Alle nyheder

TOC - en informativ sumparameter

marts 8, 2012

Rapport: TOC får større og større betydning i spildevandsanalysen.TOC-analysen leverer - især i forhold til COD - specifikke informationer om type og årsag til organiske spildevandsbelastninger. I rapporten kan man bl.a. læse om lovmæssige krav, metodevalg samt resultatsammenligning mellem TOC-kuvettetest og TOC-analysator.

Med HACH kuvettetest kan man sikkert og billigt udføre TOC-analyser ud fra både ekstraktions- og differencemetoden. På Esbjerg Renseanlæg Øst bruger man TOC kuvettetest til analyse af deres udløb, fordi "resultaterne er meget stabile og valide samtidig med at analysen er enkel og sikker at lave".

Med BIOTECTOR B7000 online proces TOC-analysatoren kan TOC, Total-N og Total-P måles kontinuerligt, nøjagtigt og med minimal vedligeholdelse.

Vil du høre mere om hvad HACH kan tilbyde i relation til TOC-analyser? Kontakt os på tlf. 36 77 29 11 eller e-mail info@hach-lange.dk.

Tidligere nyhedsartikler