Din proces. Under kontrol.

HACH brugsklare RTC (Real-Time Control) systemer reducerer behandlingsprocesserne i realtid og sørger for, at anlægget overholder kravene, samtidig med at behandlingsomkostningerne reduceres.
Det har aldrig været så enkelt at styre processen.
Oprethold overholdelse af krav
Justering af kemikaliedosering baseret på realtidsdata gør processen mere konsistent. RTC-P systemet overvåger kontinuerligt fosforniveauerne i vandet og reagerer automatisk på belastningsændringer, så anlægget til stadighed overholder kravene. Det har aldrig været så enkelt at styre processen.

Et brugsklart system
RTC er et plug-and-play system, der er klar til brug efter en meget enkel opsætning. Der kræves en minimal nedetid til installation af systemet, og når Hach systemet først er installeret, hjælper det dig med at programmere dine indstillingspunkter, så du er fuldt forberedt til at overvåge og behandle vandet i realtid.

Spar penge på behandling
RTC-P modulet er forudprogrammeret med algoritmer, der udløser den relevante kemikaliedosering på basis af fosforniveauerne i vandet og det ønskede DO indstillingspunkt. Ved kun at dosere den nødvendige mængde opnår du besparelse på omkostningerne til kemikalier og til slambehandling.

Når vi siger service, mener vi service!
HACH komplette servicepakker omfatter rutinemæssige vedligeholdelsesbesøg og garantireparationer.  Et team af serviceteknikere overvåger dit system og sender dig rapporter, så du ved, om dit system fungerer korrekt. Det er som at have en HACH tekniker hos dig.PHOSPHAX sc: Høj-præcision analysator til bestemmelse af PO4-P indholdet ved hjælp af vanadat-molybdat gul metoden. Til målingen benyttes et fotometer med automatisk nul-kompensation.
 • Montage på væg, gelænder og på standsøjle til udendørs eller udendørs opsætning
 • Option: To-kanalversion til kontinuerlig prøveforberedelse
 • Let at installere og betjene
 • Nøjagtige, pålidelige resultater
 • Vejrbestandig


Kan analysere på én kontinuerlig filtreret prøve.
Analysatoren har en isoleret kapsling til indendørs eller udendørs placering.
Fleksibel i SC-netværket: Analysatoren kan kombineres med alle sensorer via den universelle kontrolenhed.

Transparent og veldokumenteret måleteknologi giver pålidelige resultater med kort responstid (kun 5 minutter fra prøvetagning til måleresultat!).Fejlagtige måleværdier elimineres automatisk.
Gulmetoden har et meget lavt reagensforbrug (mere end 50% mindre kemikalieforbrug), hvorfor driftsomkostningerne reduceres betydeligt.Hele systemet installeres ved siden af tanken og kræver kun lidt plads.

Tilbage til toppen.

 

SC 1000: Local measurement of several parameters
Probe module for connecting up to 4 SC sensors, with analogue output card with 4 x 0/4-20mA OUTPUT, relay card with 4 break contacts (NC), and EU power cord for 100-240V AC power supply.
 • Flexible: individually configurable
 • Future-safe: always expandable
 • Intuitive operation: display with touchscreen
 • Many additional versions available on request


A controller system to which SC sensors can be connected and from which they can be controlled consists of a single SC 1000 display module and one or more SC 1000 probe modules. The system is configured modularly in line with customer-specific requirements and can be expanded at any time with additional measurement stations, sensors, inputs, outputs and bus interfaces.
The probe module is used to connect SC sensors to a measurement station. Several probe modules can be linked to create a SC 1000 network.

Tilbage til toppen.

RTC-P: Styringsmodul til belastningsafhængig fældningsmiddel til fosforfjernelse. 1-kanals version, 90-240V AC, DINrail montering.
 • Belastningsafhængig dosering
 • Stabile fosfat udledningsværdier
 • Reduceret forbrug af fældningsmiddel
 • Reduceret niveau
 • af slamproduktion
 • Enkel instalation


Real-time styringssystemet er designet til at optimere den kemiske fosfat fjernelse i biologiske rensningsanlæg.
Baseret på den nuværende fosfat belastning, beregner modulet automatisk den mindste mængde fældningsmidler der er nødvendig for pålideligt at opfylde udledningskravet.
Reducering af fældningsmidlet begrænser dannelse af slammængde.
Det betyder reduktion af omkostningerne fra slamafvanding og slamfjernelse.

Tilbage til toppen.


Teori for betjening
RTC-P modulet optimerer fjernelse af fosfor i spildevandsanlæg, der bruger kemisk fosfor eller biologisk fosfor med kemisk bearbejdning. RTC-P består af et fosfatanalyseapparat og et forudprogrammeret kontrolmodul, der kan tilsluttes til en PLC, som indsamler oplysninger om flow og fosfat til beregning af den aktuelle fosforbelastning og leverer output til styring af den nødvendige kemikaliedosis, der skal sikre overholdelse af det målsatte indstillingspunkt for ortofosfat. Baseret på disse oplysninger beregnes et indstillingspunkt, så der opnås en pålidelig overholdelse af den krævede værdi i spildevandet.

 Stærkt svingende tilstand af tilledt spildevand

Rensningsanlægget i Luckenwalde, der blev åbnet i 1998, havde behov for at udvide målingsteknologien. Specielt gjorde den stærkt svingende tilstand af tilledt spildevand (kraftig regn, rensning af kanaler osv.) og de tilhørende høje nitrogen- og fosforbelastninger det nogle gange vanskeligt at overholde de tilladte udledningsværdier.
Vil du vide, hvad løsningen er?

Læs hele anvendelsesrapporten her.


Spidsbelastninger af fosfor i tilledt spildevand

Rensningsanlægget i Schlüchtern kæmpede altid med spidsbelastninger fra en overløbstank for regnvand, der ellers fungerede godt. Fosfatudfældningen, der blev igangsat manuelt, blev ofte presset til grænsen af disse spidsbelastninger. Derfor kunne den foruddefinerede værdi på 1,2 mg/L ikke altid opnås.
Vil du vide, hvad løsningen er?

Læs hele anvendelsesrapporten her.
   
Stellen Sie sicher, dass Ihre Anlage effizient arbeitet und die Wasserqualität das ganze Jahr ohne außerplanmäßige Ausfallzeiten überwacht wird.