Nitrifikation. Under kontrol.

HACH brugsklare RTC-N system justerer nitrifikationsprocessen i realtid, og det hjælper dig med at overholde kontrolgrænserne for ammoniak, samtidig med at omkostningerne til ekstra og unødvendig luftning reduceres.
Oprethold overholdelse af krav
Justering af luftning baseret på realtidsdata gør processen mere konsistent. RTC-N systemet overvåger kontinuerligt ammoniakniveauerne i vandet og reagerer automatisk på belastningsændringer, så anlægget til stadighed overholder kravene. Det har aldrig været så enkelt at styre processen.

Et brugsklart system
RTC er et plug-and-play system, der er klar til brug efter en meget enkel opsætning. Der kræves en minimal nedetid til installation af systemet, og når Hach systemet først er installeret, hjælper det dig med at programmere dine indstillingspunkter, så du er fuldt forberedt til at overvåge og behandle vandet i realtid..

Spar penge på behandling
RTC-N modulet er forudprogrammeret med algoritmer, der justerer blæserne til at opretholde det ønskede DO indstillingspunkt. Da der kun behandles, når der er behov for det, sparer du på energiomkostningerne..

Når vi siger service, mener vi service!
HACH komplette servicepakker omfatter rutinemæssige vedligeholdelsesbesøg og garantireparationer.  Et team af serviceteknikere overvåger dit system og sender dig rapporter, så du ved, om dit system fungerer korrekt. Det er som at have en HACH tekniker hos dig.AMTAX sc:  Procesinstrument med høj præcision til bestemmelse af ammonium i vand, spildevand og aktiveret slam. Udendørskabinet. Inkl. filterprobe med 5 m slange. 230V AC/50 Hz strømforsyning.
 • Automatisk rensning og kalibrering
 • Omfattende selvdiagnose
 • Til montering på væg, gelænder og på en stander
 • Med integreret filterprobe
 • Yderligere versioner er tilgængelige ved forespørgsel


Klargøring af prøven sker ved hjælp af en integreret prøvefilteringssonde med 5 m opvarmet slange. Filtreringsproben drives med 230 V. Evaluering og styring med SC 1000-kontrolenhed. Analysatoren er udstyret med et isoleret kabinet til udendørs installation. Prøven kan analyseres, før den nedbrydes. Ammonium i prøven konverteres først til ammoniak på gasform. Kun NH3-gassen passerer gennem den gaspermeable membran og registreres. Denne metode garanterer et bredt måleområde og er mindre følsom over for interferencer end metoder, der gør brug af en ionselektiv elektrode (ISE). in situ membranfiltrering, filtermodulerne er udskiftelige.

Tilbage til toppen.

 

SC 1000: Local measurement of several parameters
Probe module for connecting up to 4 SC sensors, with analogue output card with 4 x 0/4-20mA OUTPUT, relay card with 4 break contacts (NC), and EU power cord for 100-240V AC power supply.
 • Flexible: individually configurable
 • Future-safe: always expandable
 • Intuitive operation: display with touchscreen
 • Many additional versions available on request


A controller system to which SC sensors can be connected and from which they can be controlled consists of a single SC 1000 display module and one or more SC 1000 probe modules. The system is configured modularly in line with customer-specific requirements and can be expanded at any time with additional measurement stations, sensors, inputs, outputs and bus interfaces.
The probe module is used to connect SC sensors to a measurement station. Several probe modules can be linked to create a SC 1000 network.

Tilbage til toppen.

 

RTC-N : NH4-N, NO3-N og O2, VFD,
 • Belastningsafhængig beluftning
 • Stabile kvælstof udledningsværdier
 • Reduceret energiforbrug
 • Enkel instalation


Realtids systemet ( RTC) optimerer nitrogen fjernelse på biologiske rensningsanlæg, der enten drives periodisk eller i SBR-tilstand (SBR reaktorer).Baseret på den nuværende ammonium og nitrat belastning, beregner systemet automatisk hvornår beluftningen skal forekomme, og i hvilken intensitet, således at de påkrævede udledningsværdier pålideligt kan opfyldes. Drifttiden for blæserne kan også reduceres ved at indstille den belastningsafhængig nitrifikation og denitrifikations tid, og dermed sænkes energiomkostningerne

Tilbage til toppen.

 

LDO sc: The new LDO generation - even simpler, even more reliable and even more cost-effective
Immersion or flow-through probe with optical luminescence measuring method. Calibration-free & drift-free.
 • Extremely reliable - 36-month warranty on probe
 • The optimised temperature sensor and the new 3D factory calibration make O2 measurement even more accurate
 • No electrolyte or membrane changes necessary
 • Remote functions for simple and convenient data transfer via Internet and SMS


No electrolyte or membrane changes due to the optical measurement method. The new LDO probe ensures there is only a minimal amount of maintenance. The luminescence method means the measurement is unaffected by any type of interference.
Years of practical experience have shown that this method completely overcomes the disadvantages of traditional electrochemical O2 measurement methods.

Tilbage til toppen.

 

SOLITAX: Proces højpræcisionssonder til bestemmelse af turbiditet (0,001-4,000 FNU) og tørstofkoncentration (0,001-50 g/l). Farveuafhængig metode med dobbelt infrarød reflekteret lys fotometer
 • Farveuafhængig måling af tørstof
 • Ingen kalibrering
 • Fremragende korrelation med laboratorieanalyser
 • Driftsikkert rengøringssystem
 • Bedre anlægseffektivitet


90o turbiditetsmåling baseret på DIN EN ISO 7027. Backscatter lysdetektor til præcis måling af tørstofkoncentration ifølge DIN 37414. Tidskrævende flerpunktskalibreringer med fortyndingsrækker er erstattet af en enkelt korrektionsfaktor.

Data vises og overføres ved hjælp af en SC 100 eller SC 1000 kontrolenhed. Kort sagt: Fremtidssikrede fordele - effektive løsninger.

Tilbage til toppen.

RTC–N håndterer spidsbelastninger fra ammoniak i tilledt spildevand og justerer øjeblikkeligt luftningen for at bringe niveauerne tilbage til det programmerede niveau. Værdierne i spildevandet stabiliseres øjeblikkeligt efter indkøringen, og systemet er i drift på mindre end 24 timer efter installation.


RTC–N systemet til luftningskontrol er udviklet til at styre luftningen på basis af realtidsbelastningen med ammoniak. Det har vist sig at reducere energiforbruget til luftning med 10 til 30 %, afhængigt af rensningsanlægget. Dette er et rensningsanlæg, hvor én luftningstank styres med RTC–N modulet, og den anden luftningstank styres med det eksisterende indstillingspunkt for opløst oxygen på 3,0 mg/L. RTC–N luftningstanken bruger meget lavere koncentrationer af DO, og det giver besparelser på 20 %!

 

Die Spektralphotometer DR 3900 VIS und DR 6000 UV-VIS wurden entwickelt, um eine hervorragende Analysegenauigkeit bei einfacher Handhabung der Tests zu erreichen.

Ihre Vorteile:
 • Hohe Effizienz im Labor – mehr als 220 direkt verfügbare, vorprogrammierte Analysemethoden
 • Sehr genaue, zuverlässige und nachvollziehbare Messungen
 • Einfacher und transparenter Arbeitsprozess

Jetzt weitere Informationen anfordern! 
   
Stellen Sie sicher, dass Ihre Anlage effizient arbeitet und die Wasserqualität das ganze Jahr ohne außerplanmäßige Ausfallzeiten überwacht wird.
Für Messgeräte ist die Wartung genauso wichtig wie die Inspektion für ein Auto:  sie spart  auf Dauer nicht nur Geld, sondern garantiert einen störungsfreien Einsatz und zuverlässige Messergebnisse.

Wir bieten flexible Wartungsverträge, die auf Ihre Bedürfnisse angepasst sind, sowie die Möglichkeit, die Gewährleistung auf bis zu 5 Jahre zu verlängern.

Jetzt weitere Informationen anfordern!