Nitrifikation/denitrifikation. Under kontrol.

HACH brugsklare RTC-N/DN system justerer nitrifikations- og denitrifikationsprocessen i realtid, og det hjælper dig med at overholde kontrolgrænserne for ammoniak og nitrat, samtidig med at omkostningerne til ekstra og unødvendig luftning reduceres.

Oprethold overholdelse af krav
Når du styrer aerobe og anoxiske cyklusser med hjælp af ammoniak og nitrat, bliver din proces mere konsistent. RTC-N/DN systemet overvåger kontinuerligt ammoniak- og nitratniveauerne i blandingen og reagerer automatisk på belastningsændringer, så anlægget til stadighed overholder kravene. Det har aldrig været så enkelt at styre processen.

Et brugsklart system
RTC er et plug-and-play system, der er klar til brug efter en meget enkel opsætning. Der kræves en minimal nedetid til installation af systemet, og når Hach systemet først er installeret, hjælper det dig med at programmere dine indstillingspunkter, så du er fuldt forberedt til at overvåge og behandle vandet i realtid.

Spar penge på behandling
RTC-N modulet er forudprogrammeret med algoritmer, der justerer blæserne til at opretholde det ønskede DO indstillingspunkt. Når der kun behandles, når der er behov for det, sparer du på energiomkostningerne.

Når vi siger service, mener vi service!
HACH komplette servicepakker omfatter rutinemæssige vedligeholdelsesbesøg og garantireparationer.  Et team af serviceteknikere overvåger dit system og sender dig rapporter, så du ved, om dit system fungerer korrekt. Det er som at have en HACH tekniker hos dig.AMTAX sc:  Procesinstrument med høj præcision til bestemmelse af ammonium i vand, spildevand og aktiveret slam. Udendørskabinet. Inkl. filterprobe med 5 m slange. 230V AC/50 Hz strømforsyning.
 • Automatisk rensning og kalibrering
 • Omfattende selvdiagnose
 • Til montering på væg, gelænder og på en stander
 • Med integreret filterprobe
 • Yderligere versioner er tilgængelige ved forespørgsel


Klargøring af prøven sker ved hjælp af en integreret prøvefilteringssonde med 5 m opvarmet slange. Filtreringsproben drives med 230 V. Evaluering og styring med SC 1000-kontrolenhed. Analysatoren er udstyret med et isoleret kabinet til udendørs installation. Prøven kan analyseres, før den nedbrydes. Ammonium i prøven konverteres først til ammoniak på gasform. Kun NH3-gassen passerer gennem den gaspermeable membran og registreres. Denne metode garanterer et bredt måleområde og er mindre følsom over for interferencer end metoder, der gør brug af en ionselektiv elektrode (ISE). in situ membranfiltrering, filtermodulerne er udskiftelige.

Tilbage til toppen.

SC 1000: Local measurement of several parameters
Probe module for connecting up to 4 SC sensors, with analogue output card with 4 x 0/4-20mA OUTPUT, relay card with 4 break contacts (NC), and EU power cord for 100-240V AC power supply.
 • Flexible: individually configurable
 • Future-safe: always expandable
 • Intuitive operation: display with touchscreen
 • Many additional versions available on request


A controller system to which SC sensors can be connected and from which they can be controlled consists of a single SC 1000 display module and one or more SC 1000 probe modules. The system is configured modularly in line with customer-specific requirements and can be expanded at any time with additional measurement stations, sensors, inputs, outputs and bus interfaces.
The probe module is used to connect SC sensors to a measurement station. Several probe modules can be linked to create a SC 1000 network.

Tilbage til toppen.

RTC-N/DN: NH4-N, NO3-N og O2, VFD,
 • Belastningsafhængig beluftning
 • Stabile kvælstof udledningsværdier
 • Reduceret energiforbrug
 • Enkel instalation


Realtids systemet ( RTC) optimerer nitrogen fjernelse på biologiske rensningsanlæg, der enten drives periodisk eller i SBR-tilstand (SBR reaktorer).Baseret på den nuværende ammonium og nitrat belastning, beregner systemet automatisk hvornår beluftningen skal forekomme, og i hvilken intensitet, således at de påkrævede udledningsværdier pålideligt kan opfyldes. Drifttiden for blæserne kan også reduceres ved at indstille den belastningsafhængig nitrifikation og denitrifikations tid, og dermed sænkes energiomkostningerne

Tilbage til toppen.

AN-ISE: Kombinationssonde til ammonium og nitrat

Udfører kontinuerlige direkte målinger vha. en ionselektiv elektrode. Intet behov for reagenser eller prøveforberedelse. Automatisk kalium- og kloridkompensation.
 • Pålidelige målinger af ammonium og nitrat
 • Enkel håndtering med CARTRICAL plus sondepatron
 • Simpel og intuitiv betjening
 • Altid kontrol over processerne
 • Omfattende know-how


Det særlige ved denne sonde er CARTRICAL teknologien. Denne teknologi sikrer pålidelige måleværdier og en mærkbar tids- og omkostningsmæssig reduktion til vedligeholdelse sammenlignet med konventionelle ISE-sonder.

Leveres som et komplet system fra én leverandør. Sonden installeres på siden af tanken og tilsluttes en SC kontrolenhed. Systemet kan udvides med et automatisk rengøringsmodul med kompressor.

Tilbage til toppen.

NITRATAX: Reagensfri målemetode. Flerstråle absorption fotometer med lampe, turbiditetskompensation gennem referencemålinger. Nedsænkes direkte i mediet (kan dog også fås som bypass variant).
 • UV-absorptionsmåling, kontinuerlig og præcis
 • Eliminerer behovet for reagenser, prøveudtagning og prøveforberedelse
 • Selv-rensende system vha. indbygget viper
 • Livslang fabrikskalibrering
 • Integrerede regulering og kontrolfunktioner


Rustfri stål sonde. UV-absorptionsteknikken sikrer en hurtig måling af nitratkoncentrationen i drikkevand, spildevand og aktivt slam. Automatisk rengøring. Dataevaluering sker vha. af en sc kontrolenhed.

Sikker montage og enkel håndtering opnås med et særligt montagestativ der monteres ved bassinkanten eller i en kanal. For at kunne installere kontrolenheden tæt ved sonden bør man benytte et montagestativ til kontrolenheder.

Bypass versionen bruges, når det ikke er muligt at foretage en direkte måling i mediet eller belastningen i mediet gør det nødvendigt at måle på en filtreret prøve
(meget højt tørstof indhold, tilløb renseanlæg, ...).

Tilbage til toppen.

LDO sc: The new LDO generation - even simpler, even more reliable and even more cost-effective
Immersion or flow-through probe with optical luminescence measuring method. Calibration-free & drift-free.
 • Extremely reliable - 36-month warranty on probe
 • The optimised temperature sensor and the new 3D factory calibration make O2 measurement even more accurate
 • No electrolyte or membrane changes necessary
 • Remote functions for simple and convenient data transfer via Internet and SMS


No electrolyte or membrane changes due to the optical measurement method. The new LDO probe ensures there is only a minimal amount of maintenance. The luminescence method means the measurement is unaffected by any type of interference.
Years of practical experience have shown that this method completely overcomes the disadvantages of traditional electrochemical O2 measurement methods.

Tilbage til toppen.

Periodiske anlæg til behandling af spildevand har en væsentlig ulempe: De kører uden at tage hensyn til belastningen. Luftning aktiveres og deaktiveres af systemet i et forudbestemt tidsrum. For megen oxygen resulterer i unødvendige energiomkostninger og er skadelig for denitrifikationen. Denne figur viser de betydelige forskelle mellem de ammonium- og nitratværdier, der produceres af traditionelle systemer med tidsstyring, og dem, der produceres af systemer med differentieret styring.


Begrænsningerne i traditionelle styringssystemer viser sig, hver gang der er en belastningsændring, noget der kan ske flere gange om dagen. I perioder med lav belastning kan luftningscyklusser, der er for hyppige og for lange, resultere i for stor oxygenkoncentration, og det hæmmer denitrifikationsprocessen. De resultater, der vises i diagrammerne, blev taget samtidigt og i identiske belastningssituationer fra to forskellige automatiserede scenarier. Det ene sæt resultater blev taget fra RTC–N/DN og det andet fra et traditionelt tidsstyret system. Denne figur viser, hvor brat nitratværdien i det kontrollerede scenarie.

 

Fjernelse af spidsbelastninger af ammonium fra procesvandMedarbejderne på rensningsanlægget i Kornwestheim har i mange år søgt at optimere energiforbruget og reducere nitrogenbelastningen i spildevandet. Men da de bruger et luftningskontrolsystem, der udelukkende er baseret på oxygenkoncentrationsværdier, er der begrænsninger for, hvad deres anstrengelser kan føre til. Når der tilføres procesvand, fører de høje ammoniumspidsværdier til en forøgelse af nitrogenbelastningen i spildevandet.
Vil du vide, hvad løsningen er?

Læs hele anvendelsesrapporten her.
Høje nitratværdier i perioder med lav belastning


På rensningsanlægget i Villau kunne den faste tidsstyring af luftning ikke tilpasses præcist nok til at håndtere de svingende belastningsniveauer. Dette fører til unødvendigt høje nitratværdier, specielt i perioder med lav belastning. Desuden var energiforbruget som helhed for stort.
Vil du vide, hvad løsningen er?

Læs hele anvendelsesrapporten her.
   
Stellen Sie sicher, dass Ihre Anlage effizient arbeitet und die Wasserqualität das ganze Jahr ohne außerplanmäßige Ausfallzeiten überwacht wird.
Für Messgeräte ist die Wartung genauso wichtig wie die Inspektion für ein Auto:  sie spart  auf Dauer nicht nur Geld, sondern garantiert einen störungsfreien Einsatz und zuverlässige Messergebnisse.

Wir bieten flexible Wartungsverträge, die auf Ihre Bedürfnisse angepasst sind, sowie die Möglichkeit, die Gewährleistung auf bis zu 5 Jahre zu verlängern.

Jetzt weitere Informationen anfordern!