Pulp- og papirindustrien: Hvor, hvorfor, hvad og hvordan skal der analyseres

Sikkert beslutningsgrundlag til at træffe de vanskelige beslutninger


Alle industrier har de samme mål: Produkter af høj kvalitet og en effektiv proces. Brug af den rette vandanalyseløsning kan hjælpe dig med at sikre produktkvaliteten og optimere produktionsprocesserne; og den kan også spare på vandet, forbedre din miljøprofil og hjælpe med at overholde lovgivningen.

  Hver dag træffes der beslutninger om produktlancering, procesændringer eller svar på nye problemstillinger. Når du foretager vigtige beslutninger skal du kunne stole på de tilgængelige data. Så når du leder efter en vandanalyseløsning, skal du vælge en, der giver dig tryghed til de vanskelige beslutninger.

Maksimer oppetiden

Robuste, nøjagtige analyseløsninger hjælper med at styre processer og optimere produktionen

Oprethold kvalitet

Specialdesignet analyse kan sikre høje kvalitetsstandarder

Beskyt din investering

Den rette analyse er nøglen til en lang levetid for anlægget, omkostningsbesparelser og overholdelse af lovgivningen

Få fordel af partnerskaber

Lokal teknisk support og service giver tilpassede analyseløsninger

Klik på billedet for at få vist tilgængelige analyseløsninger

industry plant 1 2 3 4 5 6

Klor total, fri: Proceseffektivitet, kontroller biociddosering og -omkostninger.

Ledningsevne: Kvalitetskontrol, enkel kontrol af indgående vandkvalitet.

Hårdhed: Produktionsydelse, kontroller betydning for forbehandlingsomkostninger eller risiko for kalk/belægninger i anlægget.

pH-værdi :Anlægslevetid/effektivitet, kontroller risiko for korrosion i anlægget.

TOC: Produktionsydelse, kontroller risiko for, at ikke-ioniske uorganiske stoffer afsætter belægninger.

Turbiditet: Kvalitetskontrol, kontroller effektivitet af filtrering og mikrobiologisk kvalitet.


Laboratorieløsninger

Procesløsninger

Hydrazin: Overvågning undgår overdosering af antioxidanter.

Ilt: Anlægslevetid/effektivitet, kontroller dosering af antioxidanter, der reducerer korrosion.

Fosfat: Anlægslevetid/effektivitet, kontroller tilsætning af fosfat, der reducerer korrosion og belægninger.

Silica: Silikat bidrager til skade på turbiner og rør.

Natrium: Anlægslevetid/effektivitet, en indikator for effektivitetstab i ionbyttere eller membransystemer, der bruges til forbehandling.


Laboratorieløsninger

Procesløsninger

Overholdelse af lovgivningen, overvåg og optimer behandlingsprocessens ydelse, og sørg for overholdelse af tilladte grænseværdier:

 • Ledningsevne
 • Flow
 • Næringsstoffer
 • Ilt
 • pH-værdi
 • Slamniveau
 • Faste stoffer
 • TOC

Laboratorieløsninger

Procesløsninger

Kvalitetskontrol, for at sikre optimal koncentration af tilsætningsstoffer og fyldstoffer for at overholde kvalitetskrav for f.eks. styrke, hvidhed, gennemsigtighed, modstandsdygtighed over for fedtstof og gulfarvning :

 • Ilt
 • Stivelse
 • Sulfat
 • COD/TOC
 • Ledningsevne
 • Hårdhed

Faste stoffer: Produktionsydelse, forebyg, at skærmen bliver tilstoppet.

pH-værdi: Anlægslevetid/effektivitet, overvåg kvalitet af hvidt vand for at forbedre flokkulering og reducere produktionsomkostningerne.

AOX: Overholdelse af lovgivningen, overvåg koncentrationen af organiske halogenider i bortledt vand.


Laboratorieløsninger

Procesløsninger

Kvalitetskontrol, for at sikre optimal koncentration af tilsætningsstoffer og fyldstoffer for at overholde kvalitetskrav for f.eks. styrke, hvidhed, gennemsigtighed, modstandsdygtighed over for fedtstof og gulfarvning

 • Ilt
 • Stivelse
 • Sulfat
 • COD/TOC
 • Ledningsevne
 • Hårdhed

Faste stoffer: Produktionsydelse, forebyg, at skærmen bliver tilstoppet.

pH-værdi: Anlægslevetid/effektivitet, overvåg kvalitet af hvidt vand for at forbedre flokkulering og reducere produktionsomkostningerne

AOX: Overholdelse af lovgivningen, overvåg koncentrationen af organiske halogenider i bortledt vand.


Laboratorieløsninger

Procesløsninger

Glans: Kvalitetskontrol, for at sikre, at produkter overholder specifikationerne og lever op til holdbarhedskrav


Laboratorieløsninger

Procesløsninger

 A

Vandbehandling

 B

Damp-/strømproduktion og afkøling

 C

Biologisk spildevandsbehandling

 1

Blend chest

 2

Machine chest

 3

Papirmaskine

Laboratorieløsninger

Laboratory Laboratorieanalyse på en simpel, pålidelig og nøjagtig måde for tillid til beslutninger, der sikrer kvalitet og overholdelse af lovgivningen.

Procesløsninger

Onlinesensorer leverer informative data, som du kan stole på, når du træffer afgørende drifts- og procesbeslutninger, alle døgnets timer.