Energiforsyningen

Anlægsinvesteringer og -vedligeholdelse af kraftværker er meget dyrt.
Med pålidelige vandanalyser øges hele anlæggets levetid og driftssikkerhed.