Andre industrier: Hvor, hvorfor, hvad og hvordan skal der analyseres

Sikkert beslutningsgrundlag til at træffe de vanskelige beslutninger


Alle industrier har de samme mål: Produkter af høj kvalitet og en effektiv proces. Brug af den rette vandanalyseløsning kan hjælpe dig med at sikre produktkvaliteten og optimere produktionsprocesserne; og den kan også spare på vandet, forbedre din miljøprofil og hjælpe med at overholde lovgivningen.

  Hver dag træffes der beslutninger om produktlancering, procesændringer eller svar på nye problemstillinger. Når du foretager vigtige beslutninger skal du kunne stole på de tilgængelige data. Så når du leder efter en vandanalyseløsning, skal du vælge en, der giver dig tryghed til de vanskelige beslutninger.

Maksimer oppetiden

Robuste, nøjagtige analyseløsninger hjælper med at styre processer og optimere produktionen

Oprethold kvalitet

Specialdesignet analyse kan sikre høje kvalitetsstandarder

Beskyt din investering

Den rette analyse er nøglen til en lang levetid for anlægget, omkostningsbesparelser og overholdelse af lovgivningen

Få fordel af partnerskaber

Lokal teknisk support og service giver tilpassede analyseløsninger

Klik på billedet for at få vist tilgængelige analyseløsninger.

industry plant 1 2 3 4 5 6 7

Kvalitetskontrol, for at sikre, at produkter overholder specifikationerne og lever op til kravene til lagerholdbarhed:

 • Syre-/basekapacitet
 • Klorid
 • Farvenummer for væsker (f.eks. olie)
 • Cyanid
 • Enzymatisk analyse (f.eks. glukose, fruktose)
 • Metaller (f.eks. kobber, bly, nikkel)
 • Fugt (Karl Fischer)
 • Nitrat, Nitrit, Total nitrogen
 • Organiske syrer
 • Partikler
 • pH-værdi
 • Fenol
 • Surfaktanter
 • Turbiditet

Laboratorieløsninger

Procesløsninger

Kvalitetskontrol, for at sikre, at produkter overholder specifikationerne og lever op til holdbarhedskrav

 • Syre-/basekapacitet
 • Klorid
 • Farvenummer for væsker (f.eks. olie)
 • Cyanid
 • Enzymatisk analyse (f.eks. glukose, fruktose)
 • Metaller (f.eks. kobber, bly, nikkel)
 • Fugt (Karl Fischer)
 • Nitrat, Nitrit, Total nitrogen
 • Organiske syrer
 • Partikler
 • pH-værdi
 • Fenol
 • Surfaktanter
 • Turbiditet

TOC (Total Organic Carbon): Produktionsydelse, overvåg processer som f.eks. CIP, og registrer produkttab til kontrolomkostninger


Laboratorieløsninger

Procesløsninger

Kvalitetskontrol, for at sikre, at produkter overholder specifikationerne og lever op til holdbarhedskrav

 • Syre-/basekapacitet
 • Klorid
 • Farvenummer for væsker (f.eks. olie)
 • Cyanid
 • Enzymatisk analyse (f.eks. glukose, fruktose)
 • Metaller (f.eks. kobber, bly, nikkel)
 • Fugt (Karl Fischer)
 • Nitrat, Nitrit, Total nitrogen
 • Organiske syrer
 • Partikler
 • pH-værdi
 • Fenol
 • Surfaktanter
 • Turbiditet

Laboratorieløsninger

Procesløsninger

Klor total, fri: Proceseffektivitet, kontroller biociddosering og -omkostninger.

Ledningsevne: Kvalitetskontrol, enkel kontrol af indgående vandkvalitet.

Hårdhed: Produktionsydelse, kontroller betydning for forbehandlingsomkostninger eller risiko for kalk/belægninger i anlægget.

pH-værdi: Anlægslevetid/effektivitet, kontroller risiko for korrosion i anlægget.

TOC: Produktionsydelse, kontroller risiko for, at ikke-ioniske uorganiske stoffer afsætter belægninger.

Turbiditet: Kvalitetskontrol, kontroller effektivitet af filtrering og mikrobiologisk kvalitet


Laboratorieløsninger

Procesløsninger

Anlægslevetid/effektivitet, en indikator for effektivitetstab i ionbyttere eller membransystemer, der bruges til forbehandling

 • Ilt
 • Fosfat
 • Natrium

Laboratorieløsninger

Procesløsninger

Overholdelse af lovgivningen, overvåg behandlingsprocessens ydelse, og sørg for overholdelse af tilladte grænseværdier.

 • pH-værdi
 • Ledningsevne
 • Redox-potentiale

Laboratorieløsninger

Procesløsninger

Overholdelse af lovgivningen, overvåg behandlingsprocessens ydelse, og sørg for overholdelse af tilladte grænseværdier.

 • Ledningsevne
 • Flow
 • Næringsstoffer
 • Ilt
 • pH-værdi
 • Slamniveau
 • Faste stoffer
 • TOC

Laboratorieløsninger

Procesløsninger

 A

Vandbehandling

 B

Damp-/strømproduktion og afkøling

 C

Neutralisering

 D

Biologisk spildevandsbehandling

 1

Råvaremodtagelse

 2

Produktion

 3

Afsendelse af færdigvarer

Laboratorieløsninger

Laboratorieanalyse på en simpel, pålidelig og nøjagtig måde for tillid til beslutninger, der sikrer kvalitet og overholdelse af lovgivningen.

Procesløsninger

Onlinesensorer leverer informative data, som du kan stole på, når du træffer afgørende drifts- og procesbeslutninger, alle døgnets timer.