Behandling af industrielt spildevand: Hvor, hvorfor, hvad og hvordan skal der analyseres

Sikkert beslutningsgrundlag til at træffe de vanskelige beslutninger


Alle industrier har de samme mål: Produkter af høj kvalitet og en effektiv proces. Brug af den rette vandanalyseløsning kan hjælpe dig med at sikre produktkvaliteten og optimere produktionsprocesserne; og den kan også spare på vandet, forbedre din miljøprofil og hjælpe med at overholde lovgivningen.

  Hver dag træffes der beslutninger om produktlancering, procesændringer eller svar på nye problemstillinger. Når du foretager vigtige beslutninger skal du kunne stole på de tilgængelige data. Så når du leder efter en vandanalyseløsning, skal du vælge en, der giver dig tryghed til de vanskelige beslutninger.

Maksimer oppetiden

Robuste, nøjagtige analyseløsninger hjælper med at styre processer og optimere produktionen

Oprethold kvalitet

Specialdesignet analyse kan sikre høje kvalitetsstandarder

Beskyt din investering

Den rette analyse er nøglen til en lang levetid for anlægget, omkostningsbesparelser og overholdelse af lovgivningen

Få fordel af partnerskaber

Lokal teknisk support og service giver tilpassede analyseløsninger

Klik på billedet for at få vist tilgængelige analyseløsninger. 

industry plant 1 2 3 4 5 6 7

Konduktivitet, pH-værdi: Tidlig indikation af usædvanlige forureningsstoffer, der kan være skadelige for den biologiske behandling

Flow: Nøgleparameter der bruges til belastningsberegninger

BOD, COD, SAC, TOC: Bestemmelse af den organiske kulstofbelastning

Prøveudtager: Kvalificeret prøve til laboratorieanalyse


Laboratorieløsninger

Procesløsninger

Slamniveau: Bundfældningskontrol, kontrol af slampumpe (til udrådning)


Laboratorieløsninger

Procesløsninger

Ammonium, nitrat, opløst ilt: Overvågning og kontrol af effektiviteten af den biologiske behandling

Fosfat, orto: Overvågning og kontrol af ortofosfat, der leverer input til kontrol med eliminering af fosfat

Opslæmmede faste stoffer: Sikring af optimal slamalder for eliminering af næringsstoffer

Organiske syrer: Sikring af optimale betingelser for nitrifikation og denitrifikation

pH-værdi : Sikring af optimale betingelser for nitrifikation og denitrifikation i anaerobe reaktorer

Syrekapacitet: Sikring af optimal slamalder for eliminering af næringsstoffer


Laboratorieløsninger

Procesløsninger

RTC-optimerede løsninger

Bundfældningskontrol, kontrol med slampumpe (returnering til biologisk behandling eller spild til gæring)

 • Tørstof
 • Slamniveau

Laboratorieløsninger

Procesløsninger

Tørstof: Optimal fortyknings- og afvandingsydelse med minimal polymerdosering, hvilket sikrer optimal tørstof-/organisk belastning og produktion af biogas


Laboratorieløsninger

Procesløsninger

RTC-optimerede løsninger

Overholdelse af lovgivningen, overvåg behandlingsprocessens ydelse, og sørg for overholdelse af tilladte grænseværdier

 • Ammonium
 • Ledningsevne
 • Flow
 • Nitrat
 • Organiske syrer
 • pH-værdi
 • Fosfat, orto / total
 • BOD, COD, SAC, TOC
 • Turbiditet

Prøveoptager: Kvalificeret prøve til laboratorieanalyse


Laboratorieløsninger

Procesløsninger

Overholdelse af lovgivningen, overvåg behandlingsprocessens ydelse, og sørg for overholdelse af tilladte grænseværdier:

 • Ammonium
 • Ledningsevne
 • Flow
 • Nitrat
 • Organiske syrer
 • pH-værdi
 • Fosfat, orto / total
 • BOD, COD, SAC, TOC
 • Turbiditet

Prøveoptager: Kvalificeret prøve til laboratorieanalyse


Laboratorieløsninger

Procesløsninger

 1

Tilløb, renseanlæg

 2

Forklaring

 3

Biologisk resning

 4

Efterklaring

 5

Rådnetank

 6

Afløb

 7

Laboratorium/kontrolrum

Laboratorieløsninger

Laboratorieanalyse på en simpel, pålidelig og nøjagtig måde for tillid til beslutninger, der sikrer kvalitet og overholdelse af lovgivningen.

Procesløsninger

Onlinesensorer leverer informative data, som du kan stole på, når du træffer afgørende drifts- og procesbeslutninger, alle døgnets timer.
RTC-optimerede løsninger (Real Time Control)

Med Hach RTC-løsninger kan du øge processtabiliteten og driftseffektiviteten og sikre dig, at du overholder lovgivningen. RTC-optimeringsløsninger er tilgængelige til:
• Beluftning / fjernelse af ilt
• Eliminering af fosfat
• Slamstyring