Kemisk industri

For at processerne i den kemiske industri kan køre problemfrit, skal vandet opfylde visse krav.
Batchproblemer kan undgås ved kontinuerlig overvågning og justere efter behov.