Claros Process Management

Kontakt mig
 
 • Leverer data og løsninger på disse problemer, så du kan træffe de rigtige beslutninger og være mere effektiv.
 • HACH RTC-løsninger (Real-Time Control) er komplette standardsystemer, der justerer behandlingsprocesserne i realtid og sikrer, at anlægget overholder kravene, samtidig med at behandlingsomkostningerne reduceres. Det har aldrig før været så enkelt at styre processen.
 • Lev op til dine udledningskrav OG hold dine behandlingsomkostninger i skak – selv når du står over for ændrede vilkår eller pludselige spidsbelastninger.

 


Fjern usikkerheden. Øg tilliden. Velkommen til "Power of Claros".


Er dine anlægsprocesser effektive?

Styr din proces i realtid ud fra de konstant skiftende betingelser.

Spilder du penge på overbehandling?

Reducer risici og omkostninger ved overbehandling.

Vi har flere forskellige styringsmoduler, som er skræddersyet til dine specifikke behov:

 • RTC-Phosphorous Removal-modul: Optimer fjernelse af fosfor ved måling af koncentration og flow i realtid og justering af kemikaliedosering.
 • RTC-Nitrification-modul: Optimering af nitrificeringsprocesser ved kontinuerlig måling af ammoniumbelastningen og justering af iltdosering i realtid giver betydelige energibesparelser.
 • RTC-Nitrification/Denitrification: Kontinuerlig måling af ammonium- og nitratkoncentrationer til bestemmelse af de optimale tidsintervaller for nitrificering og denitrificering.
 • RTC-Sludge Thickening og RTC-Sludge Dewatering-moduler: Styr polymerdosering i realtid for at reducere polymeromkostningerne betydeligt, øge dit biogasudbytte og reducere vedligeholdelse og gætværk.
 • RTC-Nutrient Dosing-modul: Optimerer dosering af næringsstoffer som urea og fosforsyre på industrielle rensninganlæg for at sikre en nødvendigt C/N/P-balance.
 • RTC Sludge Retention Time-modul: Beregner fordelingen af returslam for at sikre optimal slamalder, hvilket sikrer stabil nitrifikation og lave energiomkostninger til fjernelse af BOD.
 • RTC-Denitrification-modul: Optimerer recirkulationsflow af nitratholdigt vand fra nitrifikationszonen til denitrifikationszonen. Derved forbedres den samlede kvælstoffjernelse, og risikoen for at denitrifikationsprocesser, påvirker sedimentationsprocessen i efterklaringstankene reduceres.
 • RTC-Simultaneous Denitrification-modul: Designet til simultan denitrifikation i oxidation ditches. Styringen optimerer nitrifikations- og denitrifikationsprocesserne ved at justere størrelsen på de områder, der anvendes til nitrifikation hhv. denitrifikation baseret på den kontinuerlige måling af ammonium og nitrat. Dette sikrer ensartede ammoniumsværdier og forbedrer dit Ilt-styresystem med energibesparelser til følge.