Claros Instrument Management

Kontakt mig
 
  • Enkel kalibrering af procesinstrumenter ved direkte overførsel af måleværdier fra laboratorieinstrumenter.
  • Sammenlign måleværdier med hinanden, og igangsæt aktuelle handlinger såfremt der er uoverensstemmelser.
  • Systemet er skalerbart, så alle fremtidige instrumenter uden problemer kan integreres på platformen.
  • Indeholder mulighed for tilslutning via internettet, så du kan få adgang til dine data overalt
  • Mobile Sensor Management og Prognosys forebyggende diagnosticering

Du kan anvende denne intelligente teknologi inden for alle driftsområder, uanset om dit anlæg behandler drikkevand, spildevand eller industrivand.


 


Fjern usikkerheden. Øg tilliden. Velkommen til "Power of Claros".


Ved du, hvornår dit instrument skal vedligeholdes?

Med forebyggende diagnosticering kan du være proaktiv i forhold til din vedligeholdelse.

Var det en ændring i dit vand eller dit instrument?

Du kan stole på dit instrument og have fuld tillid til målingen.

Er i presset på ressourcer?

Udfør instrumentvedligeholdelse hurtigt og præcist ved hjælp af din mobile enhed. Frigiv ressourcer i dit team med det samme!

Er du bekymret for nedetid og vedligeholdelsesomkostninger?

Prognosys guider dig igennem sensorinformation, så du kan fokusere på dine højeste prioriteter, undgå uventet nedetid og reducere vedligeholdelsesomkostningerne. TIlgang kan ske fra en hvilken som helst web-baseret enhed.

Kender ud dine instrumenters tilstand?

Mobile Sensor Management og Prognosys iver dig øjeblikkelig information om instrumenttilstanden og behov for vedligeholdelse. Få vished for om ændringer i målinger skyldes ændringer i instrument eller i medie.

Er dine laboratorie- og procesinstrumenter i overensstemmelse med hinanden?

Mobile Sensor Management, juster og verificer procesinstrumentmålinger med laboratoriereferenceværdier ved et enkelt "klik".

Claros Instrument Management sikrer kvaliteten af dine målinger og advarer dig ved udsving i målingskvaliteten. Du får overblik over kommende vedligeholdelsesopgaver så uventet nedetid på instrumenter kan undgås.