Laboratorie-/proces-/feltsensorer

Laboratorie-/proces-/feltsensorer

Hach tilsætter ny præcision til vandanalyser og procesoptimering med netværksforbundne laboratorie- og online instrumenter samt specialiseret software.

Hach instrumenter skaber klarhed i vandbehandlingen med:


  • Forenklede arbejdsprocesser, der konstant leverer nøjagtige måleresultater
  • Data i realtid, der giver mulighed for hurtig reaktion på procesændringer
  • Netværksfunktionalitet, der automatisk indsamler laboratorie og proces måleresultater
  • Synkronisering af laboratorie- og online måleinstrumenter der giver sikkerhed for nøjagtige procesmålinger og overensstemmelse med lovmæssige grænseværdier