Procesoptimering i realtid

Procesoptimering i realtid


Overhold dine udledningskrav og hold dine procesomkostninger i skak – selv når du står over for ændrede vilkår og pludselige spidsbelastninger.

  • RTC-P-system: Optimer fosforfjernelsen ved at måle koncentration og flow i realtid og justere kemikaliedoseringen tilsvarende.
  • RTC-N-system: Optimer nitrificeringsprocesser ved konstant overvågning af ammoniumbelastningen og styring af beluftningen i realtid for at opnå betydelige energibesparelser.
  • RTC-N/DN system: Konstant måling af ammonium- og nitratkoncentrationer for bestemmelse af optimalt tidspunkt for nitrificering og denitrificering.
  • RTC-ST- og RTC-SD-systemer: Styr polymerdosering i realtid for at reducere polymeromkostningerne, øge dit biogasudbytte og minimer vedligeholdelsen.

Optimering i realtid-pakken gør det, som en god driftsassistent allerede gør - men den gør det hvert eneste minut. Se denne video for at få mere at vide.