BOD instrumenter

Fisk og andre vandlevende organismer er afhængige af opløst ilt i vandet for at overleve. Det er vigtigt for spildevandsrensningsanlæg at måle biokemisk iltbehov (BOD) for at kvantificere potentialet for spildevand for at nedbryde ilt i det modtagende vand. Hvis det ikke kontrolleres, kan udledt spildevand berøve det modtagende vand denne ilt og have betydelige negative indvirkninger på miljøet. Måling af BOD er påkrævet som en del af tilladelsen til udledning i miljøet og er en vigtig parameter til evaluering af effektiviteten af spildevandsbehandlingen.

Hach BOD instrumenter kombineret med Hach BOD reagens til test af biokemisk iltforbrug hjælper spildevandsrensningsanlæg med at opnå optimal BOD måling og samtidig overholde et højt niveau af driftseffektivitet.
 
Der er ingen produkter tilgængelige i denne produktfamilie.

Andre produktfamilier