Social ansvarlighed - arbejdsvilkår og miljøbeskyttelse

Hach er en global virksomhed, der er repræsenteret i en lang række lande, hvor vi aktivt vil bidrage til en global bæredygtig udvikling - både med hensyn til vores egen handlemåde som virksomhed og via indsatsen fra vores vandanalyse-produkter der i høj grad bidrager til et sundt vandmiljø.Hach skal til enhver tid forbindes med respekt for menneskerettighederne, gode og sikre arbejdsvilkår, bæredygtighed samt høj produktkvalitet.

Derfor forpligter vi os til følgende retningslinjer:


Respekt og ansvarlighed overfor mennesker og natur
Ikke bare enkelte kolleger, men samtlige ansatte, har hver eneste dag fokus på arbejdsmiljø og miljøbeskyttelse. Eventuelle risici opfanges, vurderes og fjernes. Gennem kontinuerlig uddannelse af medarbejderne fordres et sikkert arbejdsmiljø og en miljømæssig bæredygtig udvikling.


Ansvarlighed overfor vores produkter
Vi bekender os til vores ansvar overfor:
  • Vores kunder
  • Vores medarbejdere
  • Miljøet

Derfor udnytter vi alle tekniske muligheder for at mindske belastningen for mennesker og miljø.


Løbende forbedringer og dokumentation
Vi overvåger løbende vores processer og handlinger for at identificere svagheder og indføre løbende forbedringer. Dette arbejde samt dokumentationen heraf, udføres i overensstemmelse med kvalitets- og miljøledelsessystemerne ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 og OHSAS 18001:2007.


Sikkerhed
Vores ultimative mål er at forhindre alle arbejdsulykker på vores arbejdspladser. Vi arbejder derfor kontinuerligt på at forbedre vores programmer for sundhed og arbejdssikkerhed.

Bæredygtig udvikling
Hach har gennem mange år arbejdet med at sikre en miljømæssig bæredygtig udvikling. Ved at benytte de nyeste landvindinger i vores produktionsprocesser, minimerer vi til stadighed den miljømæssige belastning.

Leverandører
Ved valg af leverandører sikrer vi os via et intensivt træningsforløb, at de følger samme høje standarder som os med hensyn til arbejdsvilkår, kvalitet og bæredygtighed.


Download (engelske dokumenter):